YENİ YÖNETİM KURULU’NDAN BEKLENTİLERİMİZ


20 Ekim 2019 tarihli Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da kulübümüzün 34. Başkanı olarak seçilmiş bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi ve değerli yönetim kurulu üyelerini bir kez daha tebrik ediyor ve bu zorlu dönemde Beşiktaş’ın yarınları adına yapacakları her mücadelede yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Kongre üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından verilmiş olan tartışmasız yetkiyle kendilerinden kısa ve orta vadede beklediklerimizi ve takipçisi olacağımız temel konuları aşağıdaki şekilde dikkatlerine ve Beşiktaş kamuoyuna sunarız.

1- Göreve geliş tarihi itibariyle yeni yönetim kurulu tarafından başlatılmış olan ve devamını dilediğimiz, yıllarca kulübümüze sadece ciddi maddi külfet getiren üst ve orta düzey profesyonellerin, kongrelerde tahakküm kurmayı meslek edinenlerin, eş-dost-akraba kontenjanıyla bankamatik memuru diye adlandırılan çalışanların, kısaca kulübümüze çöreklenmiş bulunan köhne ve çarpık yapının temizliğinin hızlandırılarak tamamlanması.

2- Futbol ve transferler başta olmak üzere tüm branşları salt iş hayatından gelen yöneticilerin değil, sporun içinden gelen, bilgi ve saygınlığı tartışılmaz Beşiktaşlıların yönetmesi. Üst düzey profesyoneller dahil olmak üzere tüm yöneticilerin göreve başladıkları ve sonlandırdıkları güne ait kendi ve yakın çevresine ait malvarlıklarının kamuoyuna açıklanması.    

3- Tüzük tadil kongresinin toplanarak kulübe üyeliklerin kolaylaştırılması, aidatların otomatik ödenmesi gibi kongre yapısını düzeltecek tedbirlerin alınması başta olmak üzere kulübümüzde eski ve yeni tüm Beşiktaşlı üyeleriyle barışık, daha çağdaş, daha şeffaf, daha hesap verebilir bir yapının oluşturulması. Bu amaçla tüzük tadil komisyonunun konusunda uzman kongre üyelerince oluşturulması ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi.

4- Kasım ayında gerçekleştirilecek, kamuoyunda 5268 üye davası olarak bilinen, toplu aidatlar, sahte ve eksik belgeli üyelikler gibi kongre iradesini sakata uğratacak girişimlere karşı açılmış olan ve 3 yıldır devam eden davanın ciddiyetle ele alınması. Gerekirse bir komisyon kurularak mahkemeye davacılar tarafından sunulmuş olan deliller ışığında gerekli ayıklamaların yapılıp üyelik iptallerinin yolunun açılması ve bu konunun Beşiktaş gündeminden tamamen çıkarılarak bir daha teşebbüs edilmesinin önünün kesilmesi.

5- Sosyal medyayı rakiplere karşı değil muhalif olarak yaftalanan üyelere karşı kelle avcılığı yaparak dizayn etme girişimlerinin son bulması, içerden bu kişilere bilgi ve para akışının varsa ortaya çıkarılması ve bu kişilerin ifşa edilerek söz konusu yapının sonlandırılması. Taraftara ve kongre üyelerine karşı bir hukuk bürosuna düzenli gelir sağlamak üzere açılan davaların geri çekilmesi.

6- İthalat ve tüketim kültüründen vazgeçilerek farklı liglerden doğru yaşta doğru yatırımlara yönelinmesi ve temel anlayış olarak üretim ekonomisine geçilmesi. Özkaynaktan futbol A takımına her yıl ortalama en az 2 oyuncu yetiştirebilecek alt ve üst yapıların kurulması. Kulübün böylelikle asli işine geri dönmesi ve komisyoncuların rant alanı olmaktan çıkarılması. Scouting sisteminin amaca hizmet eder hale getirilmesi ve çıktılarının ölçümlenerek Beşiktaşlılarla paylaşılması.

7- Tüm yeni sözleşmelerde ve ödemelerde TL’ye geçilmesi, performansa dönük ücretlendirmenin öne çıkarılması. Sporcu ve kulüp personeli toplam ücret giderlerinin gelirlere oranının %50’yi geçmemesi. Denk bütçe ve bütçe aşımları konusunda Genel Kurul yetkisi alınması hususlarına azami dikkat edilmesi.

8- Bir önceki yönetim kurulunun ibrasına karşı açılan ve Genel Kurul onayı olmadan bütçe aşımı gerçekleştirildiği tespit edilen yaklaşık 350.000.000 TL’lik borcun ilgili yöneticilere rücu ettirilmesi için Aralık 2019’da ilk celsesi görülecek davaya destek verilmesi.

9- Şeffaf yönetim anlayışı gereği sporcu ücret ve bonservis ödemeleri dahil olmak üzere KAP bildirimlerinde alt sınırın kaldırılması, kamuoyunun ve yatırımcıların Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma başta olmak üzere tüm konularda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi.  

10- Bilet ve kombine fiyatlarının mevcut fiyatlara oranla %30 düşürülerek stadımızın hep dolu tutulmaya gayret edilmesi ve böylelikle maç günü ürün satışı, sahaya olan desteğin takıma yansıması gibi faktörlerin öne çıkarılarak daha çok gelir elde edilmesinin göz önüne alınması. Kongre üyesi ve öğrencilere yönelik avantajlı fiyatların sunulması. Kombine transfer kısıtının gözden geçirilmesi.

11- Amatör branşlarda vergi ve sponsor desteğiyle yarışmacı kadroların kurulması, salt başarının değil oyuncu yetiştirmenin öncelikli hale getirilmesi. Gerek tüm branşlarda gerek kulüpte çalışan personelin emeklerinin karşılıklarının günü gününe yatırılmasına özen gösterilerek hedeflenen verimin alınmaya adım atılması.

12- Stat akustiğinin iyileştirilmesi için teknik ve bürokratik imkanların zorlanarak gerekli çalışmaların yapılması. Stadımızın yeniden pankartlarla donatılmasına imkan tanınması. Avrupa ve yurtiçi deplasman maçlarında yaşanan liste ve bilet kargaşasının son bulması.

13- Spor okullarının derneklerin insafına terk edilmesi yerine daha nitelikli hale getirilmesi ve denetlenmesi. Kartal Yuvaları başta olmak üzere derneklerle kulüp adına yapılan ticari ilişkilerin sonlandırılması.

14- Stat maliyetiyle ilgili, gerekirse kalem kalem, kamuoyunu tatmin edecek kıyaslamalı bir rapor sunulması, Kocaeli Birlikspor satın alınmama sürecinde yapılan harcamalar, Mertcan Çam’ın garip transfer hikayesi ve çok büyük mali kayıpların yaşandığı Fulya projesi gibi tartışmalı konuların şeffaf şekilde ve kararlılıkla ortaya konulması.

15- Taraftar ve kongre üyeleriyle iletişim kanalının her zaman açık tutulması ve camiada dedikodu ortamı yerine şeffaf ve güvenilir bir anlayışın hakim kılınması.