Üyeliklerle İlgili Son İhtarımızdır

3 Mart 2016 tarihinde Noter’den Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanlığına çektiğimiz ihtarname metnidir. Aidatı usulsüz olarak yatırılan, usulsüz olarak üye yapılan kişilerin oy kullanması engellenmediği takdirde, 2016 Mayıs ayındaki seçim sonucu her ne olursa olsun, her kim kazanırsa kazansın Genel Kurul üyelerine seçimi iptal ettirme hakkı doğacaktır. Gereğinin yapılacağına inanmak istiyoruz.

İHTARNAME

KEŞİDECİ : …..
(T.C.N : ….)

MUHATAPLAR : BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KÜLÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ADRES : Süleyman Seba Caddesi, No: 48 BJK Plaza B Blok Giriş Kat Akaretler, Beşiktaş 34357 İstanbul / TÜRKİYE
KONU : Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin, 17 Şubat 2015 tarihli Denetim Kurulu Raporu ile 27 Şubat 2016 tarihli Denetim Kurulu Raporlarında tespit edilen kanun, yönetmelik ve tüzüğün emredici hükümlerine aykırı işlemler sonucu yapılan geçersiz işlemler hakkında gereğinin yapılması; aksi takdirde genel kurul iradesinin sakatlanmasına sebep olunacağından, 2016 yılı içinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’un geçersizliği hususunda her türlü dava hakkımızın saklı olduğu ihtarıdır.

Sayın BJK Yönetim Kurulu Başkanlığı,

Bilindiği üzere BJK yasalar ve tüzükle yönetilen kamu yararına çalışan bir dernek statüsündedir. Türk Medeni Kanunu derneklere ilişkin hükümleri, 31.03.2005 tarihli Dernekler Yönetmeliği ve yönetim kurulu görevini üstlenmiş olduğunuz derneğin tüzüğünde yer alan düzenlemeler sonucu yürütülmekte olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğin …. numaralı üyesiyim.
Tarafınızca da malum olduğu üzere, Derneğimizin Denetim Kurulu tarafından oluşturulan 17 Şubat 2015 tarihli Denetim Kurulu Raporunda birtakım usulsüzlükler tespit edilmiştir. 17 Şubat 2015 tarihli BJK Denetim Kurulu raporuna göre üye alımlarında ve aidat ödemelerinde tıpkı 2014 yılında olduğu gibi tüzüğe açıkça aykırılıklar tespit edilmiştir. Söz konusu raporun ‘Düşüncelerimiz’ bölümünde yer alan ifadelerle,
Yapılan incelemeler sonucunda önemli bir tüzük ihlali olduğu tespit edilmiş, tüzüğümüzün 10. Maddesinin e bendine aykırılıklar açık bir şekilde tespit edilmiştir. Ancak tüzüğün emredici hükümlerine rağmen 2013 ve 2014 yıllarında yapılan yeni üye ödemelerinde birçok üyenin e bendine aykırı şekilde öneride bulunduğu ve bu üyelerin arasında Yönetim Kurulu üyeleri ile Sicil Kurulu üyelerinin de bulunduğu tespit edilmiştir. Tüzük maddesinin açık bir şekilde ihlali hukuka ve usule aykırılık oluşturmaktadır. Öte yandan 22-25 Aralık 2014 tarihleri arasında sadece 193 kişi nakit olarak aidatlarını öderken ayın kalan son 4 gününde 5268 kişi nakit olarak toplu aidat ödemesi yapmış gözükmektedir. Yapılan bu ödemelerin yasal olarak mümkün ise de, teknik olarak mümkün olmadığı, yapılan tespit sonucunda bir vezneden bir günde 1075 kişi ödeme yaptığını, bu durumun hayatın olağan akışı içerisinde mümkün olmadığını tespit etmiştir. Denetim kurulu raporunda etik bulunmadığı ifade edilen bu işlem doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Seçme Sicil Kurulunun bu konuda gerekli tedbirleri alması gerekliliği vurgulanmıştır.
Yine Beşiktaş Denetim Kurulu’nun 27.02.2016 Tarihli raporunda birtakım usulsüzlükler tespit edilmeye devam edilmiş ve tüzüğümüzün 17. Maddesi uyarınca “Yıllık aidatların Kulüpten olan cari hesap alacaklarına mahsuben veya başkaları tarafından toplu olarak ödenebilmesi mümkün değildir.” emredici düzenlemeye rağmen bu hükme aykırı işlemler tesis edilmeye devam edilmiştir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin seçme, seçilme gibi üyelik haklarından faydalanmak yıllık aidatlarımızın yatırılması sonucu elde edilir. Raporun ilgili kısmında 2015 yılı hazirun listesi 15.500 kişinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 2014 yılı ile 2015 yılının kıyaslamasında nakit ödenen aidat adetlerinin 7.000 üye civarında olduğu ve bu kişilerin(hepsi olmasa da) bir çoğunun ödemelerinin toplu aidat şeklinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Seçme ve seçilme hakkını kullanacak olan bütün üyelerin aidatlarını kendileri ödemeleri zorunluluğu karşısında yapılan işlemler dernek tüzüğüne açık bir şekilde aykırılık teşkil etmektedir.

Görülmektedir ki üyesi bulunduğumuz derneğimizin tüzüğüne aykırı işlemler tesis edilmeye devam edilmekte ve bu işlemler sonucunda kulüp üyeliği kendiliğinden sona erip Sicil Kurulunca kaydı silinmesi gerekli kişiler, usulen üyelik alımlarında tüzüğe aykırı işlemler gerçekleştirilen şahıslar, üye kabul dönemi dışında yapılan müracaatlar sonucunda üyeliğe kabul edilen şahısların mevcut olduğu öğrenilmektedir. Bu kişilerin dernek idari ve mali genel kurullarında derneğin gerçek iradesini fesada uğratılmasına sebebiyet verecekleri aşikar olup, bu durumun önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu usulsüzlükler karşısında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin üyelerinin iradeleri fesada uğratılmış, Beşiktaş’a sadece sevgi ile bağı olan, manevi olarak kendisinden fedakârlıklar eden birçok üyenin güven duygusu zedelenmiştir. Buna göre yasaya ve tüzüğe aykırı olarak alınan kararların ve yapılan uygulamaların herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu sebeplerle;

1- Üye kabul dönemi dışında yapılan müracaatlar ve üyeliğe kabuller ile ilgili üyelerin başvurularını uygun dönemde tekrarlamaları ve tespit edilen bu isimlerin 2016 yılında yapılacak seçimde oy kullanmalarının engellenmesi suretiyle, işbu kararın kendilerine tebliğ ve kamuoyuna ilan edilmesini,
2- 2013, 2014 ve 2015 yılının son haftasında yoğunlaşan toplu aidat ödemelerine konu üyelerin aidatlarının yatırılması hayatın olağan akışı ve etiğe aykırı olduğundan, işbu ödemelerin yatırılmamış sayılması ve adına ödeme yapıldığını düşündüğümüz işbu kişilerin başta seçme ve seçilme olmak üzere üyelik haklarından yararlanmalarının engellenmesi, bunun kendilerine tebliğ ve kamuoyuna ilan edilmesini,
Aksi takdirde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin Genel Kurul iradesinin sakatlanması ve 2016 yılı içinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’un geçersiz olma ihtimalinin yaşanmasına sebep olunacağından, genel kurulların usulsüzlüğüne dayalı her türlü iptal ve dava haklarımızın kullanılacağını bildirir, gerekli işlemlerin yapılması ve bu hususta tarafımıza 15 gün içinde yanıt verilmediği takdirde hukuki sürecin başlatılacağını ihtar ederiz.
03.03.2016
KEŞİDECİ
….

Adres….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir