Category: Önce Beşiktaş

Deplasman Kombinesi- Hemen Şimdi!

Seneler sonra, kulübümüzün de ön ayak olduğu, hemen hemen bütün taraftarları sevindiren gelişmeyle birlikte derbilerde ve bazı yasakları yerlerde deplasman yasakları -şimdilik kaydıyla- resmen kalktı.
Karar alındığı gün, daha uygulamaya dahi geçilmeden hâyâller kurulmaya, zihnen hazırlıklar yapılmaya başlandı.
Maç günleri gelip çattıkça ise hayatın gerçekleri kendini gösterdi. Tribünde kimler olacak, kimlerin olacağını kim nasıl belirleyecek? Birçok şeyin sistematiği ve adalet kaygısı bulunmayan tipik bir doğu ülkesinde olması gereken olacaktı elbet. O anki yönetim kurulundan birilerini tanıyan, tribünde öyle veya böyle kendini kabul ettirmiş olan, yine önemli birilerini tanıyanları tanıyan ve tribünde kendini kabul ettirenleri tanıyanlar, ayrıca oy deposu derneklerin kontenjanına girenler, kulüp çalışanlarının Beşiktaşlı bile olmayan eşleri, çocukları derken tam bir hengame sürecinde listeler gelip gitmeye başladı. İş cinsiyetçiliğe kadar vardı, daha basılmamış biletler üzerinden imtiyazlı görüntüsü veren fırsatçılar dolandırıcılıklarını dahi gerçekleştirdi. Arkadaşın arkadaştan köşe bucak kaçtığı, telefonların açılmadığı, kardeşin kardeşe kinlendiği, bilet düşenin vicdan azabı, düşmeyenin dışlanmışlık ve kıskançlık duygularına kapıldığı kaotik ve sevimsiz bir süreç yaşandı. Yıllarca tecrübe edilmesine, nasıl bir fitneye sebep olduğu %100 bilinmesine rağmen, ayrıcalık kazanmanın ve bunu dağıtmanın verdiği hazzı yenemedik.
Dernekleri bilmeyiz ama tribün adına bugüne kadarkilerin belki de en dirayetli, en geniş kapsamlı, en iyi niyetli kalmaya çalışılan listeleri bireysel gayretlerle oluşturulmaya çalışılsa da en az 50.000 kişilik talebin olduğu bir ortamda %98′lik mutsuzluk ve şikayet oranı yakalamak kaçınılmazdı.
İlerde bu bireysel gayretlerin de olmayacağı göz önüne alınırsa, bu işin içinden çıkmanın çok basit yolu bir sonraki derbi gelmeden hayata geçirilmeli. Kısacası, İngiltere gibi içerde-dışarda her maça çok büyük talep olan bir ligde nasıl çözüldüyse öyle çözülmeli. Üstüne mevcut teknolojinin imkanları da eklenmeli. Bunun adına da Deplasman Kombinesi denmeli! Uygulama basitçe şöyle olabilir, tecrübe edildikçe daha da geliştirilebilir.

1- Sene başında Deplasman Kombinesi ürünü her taraftara açık olmalı. Minimum ödeme bedeli ligdeki 17-20 deplasmanın en az 1/3′üne yetecek kadar, bugünkü fiyatlarla yaklaşık 500-600 TL seviyesinde tutulmalı.
2- Deplasman bileti satışa çıkarıldığı zaman ilk 2 gün sadece bu kombine sahiplerine açık olmalı.
3- Alınan bilet bakiyeden düşülerek ödenmeli. Devretme hakkı olmamalı. Bakiye daha sonra aynı oranda artabilmeli.
4- Uyanık ev sahibi kulüp yönetimlerine karşı, ev sahibi takımın aynı kategorideki tribününden daha yüksek olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatı farkını deplasmandaki takımın kulüp kasası karşılamalı. Bu uygulama kulüpleri fakirleştirmeyeceği gibi artıracağı sadakat ve güvenle geri dönüşü kat be kat fazla olacaktır.
5- Bu sayede uçak-otobüs-konaklama planları da bilet garantisi olan, deplasmanı hayat tarzı olarak benimsemiş kişiler için çok daha uygun maliyetlere halledilebilmeli.
6- 2 günden sonraki biletlerin tamamı herkese satışa açık olmalı.

Deplasmandaki öncelik tribün geçmişiyle, cinsiyetle, dernekçilikle, tanıdıkla, yakınlıkla bağlantılı bir konu asla değildir. Enerji, yeterli maddiyat, fedakarlık, planlama, aidiyet, sadakat gibi kavramlarla ilintilidir. Bu hasetlerin tamamını gerektirmektedir.

Başta Beşiktaşlılar olmak üzere tüm Türk futbol ailesinin acilen bu konuya kafa yorması ve birer birer uygulamaya geçmesi dileğiyle. 10 sene sonra geriye bakıp- eskiden ne kadar ilkel yöntemlerle yapılırmış bu işler- diyebilmek umuduyla.

Adamcılık Ölsün Deplasmancılık Yaşasın.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Mevcut Sicil Kurulu’ndan Davacıyız!

Denetim Kurulu’nun ve Dernekler Müdürlüğünün tespitlerine, kulübe çektiğimiz ihtarnamelere rağmen hiçbir adım atılmaması sonucu İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtığımız usülsüzlüklerin tespiti ile ilgili dava dilekçesinin tespit konusuyla ilgili bölümden;

Tespit Konusu;
-Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 10. Maddesinin d bendine aykırı olacak şekilde; belirtilen dönemler dışında üye yapılan kişilerin Tespit edilmesini;

-Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 10. Maddesinin e bendine aykırı olarak 5 takvim yılını tamamlamış bir üyenin bir takvim yılı içerisinde 10 kişiye referans olabilir” hükmüne aykırı olarak bu sayının çok üzerinde referans olunan üyelerin tespit edilmesini,

-Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğünün 10. Maddesine aykırı olarak, eksik evrak veya ücretlerle üyelik kayıtları yapılan kişilerin tespit edilmesini,

-Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 10. Maddesinin j bendine aykırı olarak, 2013, 2014 ve 2015 yılının son haftasında yoğunlaşan toplu aidat ödemelerine konu üyelerin tespit edilmesi…

Kısacası, bu Sicil Kurulu hükümsüzdür, sicili bozuktur, tekrar seçilemez. Bu üyelerin hepsini tespit ettirerek ihraç ettireceğiz.

Bu böyle biline,

Saygılarımızla.

Önce Beşiktaş!

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Üyeliklerle İlgili Son İhtarımızdır

3 Mart 2016 tarihinde Noter’den Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanlığına çektiğimiz ihtarname metnidir. Aidatı usulsüz olarak yatırılan, usulsüz olarak üye yapılan kişilerin oy kullanması engellenmediği takdirde, 2016 Mayıs ayındaki seçim sonucu her ne olursa olsun, her kim kazanırsa kazansın Genel Kurul üyelerine seçimi iptal ettirme hakkı doğacaktır. Gereğinin yapılacağına inanmak istiyoruz.

İHTARNAME

KEŞİDECİ : …..
(T.C.N : ….)

MUHATAPLAR : BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KÜLÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ADRES : Süleyman Seba Caddesi, No: 48 BJK Plaza B Blok Giriş Kat Akaretler, Beşiktaş 34357 İstanbul / TÜRKİYE
KONU : Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin, 17 Şubat 2015 tarihli Denetim Kurulu Raporu ile 27 Şubat 2016 tarihli Denetim Kurulu Raporlarında tespit edilen kanun, yönetmelik ve tüzüğün emredici hükümlerine aykırı işlemler sonucu yapılan geçersiz işlemler hakkında gereğinin yapılması; aksi takdirde genel kurul iradesinin sakatlanmasına sebep olunacağından, 2016 yılı içinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’un geçersizliği hususunda her türlü dava hakkımızın saklı olduğu ihtarıdır.

Sayın BJK Yönetim Kurulu Başkanlığı,

Bilindiği üzere BJK yasalar ve tüzükle yönetilen kamu yararına çalışan bir dernek statüsündedir. Türk Medeni Kanunu derneklere ilişkin hükümleri, 31.03.2005 tarihli Dernekler Yönetmeliği ve yönetim kurulu görevini üstlenmiş olduğunuz derneğin tüzüğünde yer alan düzenlemeler sonucu yürütülmekte olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğin …. numaralı üyesiyim.
Tarafınızca da malum olduğu üzere, Derneğimizin Denetim Kurulu tarafından oluşturulan 17 Şubat 2015 tarihli Denetim Kurulu Raporunda birtakım usulsüzlükler tespit edilmiştir. 17 Şubat 2015 tarihli BJK Denetim Kurulu raporuna göre üye alımlarında ve aidat ödemelerinde tıpkı 2014 yılında olduğu gibi tüzüğe açıkça aykırılıklar tespit edilmiştir. Söz konusu raporun ‘Düşüncelerimiz’ bölümünde yer alan ifadelerle,
Yapılan incelemeler sonucunda önemli bir tüzük ihlali olduğu tespit edilmiş, tüzüğümüzün 10. Maddesinin e bendine aykırılıklar açık bir şekilde tespit edilmiştir. Ancak tüzüğün emredici hükümlerine rağmen 2013 ve 2014 yıllarında yapılan yeni üye ödemelerinde birçok üyenin e bendine aykırı şekilde öneride bulunduğu ve bu üyelerin arasında Yönetim Kurulu üyeleri ile Sicil Kurulu üyelerinin de bulunduğu tespit edilmiştir. Tüzük maddesinin açık bir şekilde ihlali hukuka ve usule aykırılık oluşturmaktadır. Öte yandan 22-25 Aralık 2014 tarihleri arasında sadece 193 kişi nakit olarak aidatlarını öderken ayın kalan son 4 gününde 5268 kişi nakit olarak toplu aidat ödemesi yapmış gözükmektedir. Yapılan bu ödemelerin yasal olarak mümkün ise de, teknik olarak mümkün olmadığı, yapılan tespit sonucunda bir vezneden bir günde 1075 kişi ödeme yaptığını, bu durumun hayatın olağan akışı içerisinde mümkün olmadığını tespit etmiştir. Denetim kurulu raporunda etik bulunmadığı ifade edilen bu işlem doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Seçme Sicil Kurulunun bu konuda gerekli tedbirleri alması gerekliliği vurgulanmıştır.
Yine Beşiktaş Denetim Kurulu’nun 27.02.2016 Tarihli raporunda birtakım usulsüzlükler tespit edilmeye devam edilmiş ve tüzüğümüzün 17. Maddesi uyarınca “Yıllık aidatların Kulüpten olan cari hesap alacaklarına mahsuben veya başkaları tarafından toplu olarak ödenebilmesi mümkün değildir.” emredici düzenlemeye rağmen bu hükme aykırı işlemler tesis edilmeye devam edilmiştir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin seçme, seçilme gibi üyelik haklarından faydalanmak yıllık aidatlarımızın yatırılması sonucu elde edilir. Raporun ilgili kısmında 2015 yılı hazirun listesi 15.500 kişinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 2014 yılı ile 2015 yılının kıyaslamasında nakit ödenen aidat adetlerinin 7.000 üye civarında olduğu ve bu kişilerin(hepsi olmasa da) bir çoğunun ödemelerinin toplu aidat şeklinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Seçme ve seçilme hakkını kullanacak olan bütün üyelerin aidatlarını kendileri ödemeleri zorunluluğu karşısında yapılan işlemler dernek tüzüğüne açık bir şekilde aykırılık teşkil etmektedir.

Görülmektedir ki üyesi bulunduğumuz derneğimizin tüzüğüne aykırı işlemler tesis edilmeye devam edilmekte ve bu işlemler sonucunda kulüp üyeliği kendiliğinden sona erip Sicil Kurulunca kaydı silinmesi gerekli kişiler, usulen üyelik alımlarında tüzüğe aykırı işlemler gerçekleştirilen şahıslar, üye kabul dönemi dışında yapılan müracaatlar sonucunda üyeliğe kabul edilen şahısların mevcut olduğu öğrenilmektedir. Bu kişilerin dernek idari ve mali genel kurullarında derneğin gerçek iradesini fesada uğratılmasına sebebiyet verecekleri aşikar olup, bu durumun önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu usulsüzlükler karşısında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin üyelerinin iradeleri fesada uğratılmış, Beşiktaş’a sadece sevgi ile bağı olan, manevi olarak kendisinden fedakârlıklar eden birçok üyenin güven duygusu zedelenmiştir. Buna göre yasaya ve tüzüğe aykırı olarak alınan kararların ve yapılan uygulamaların herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu sebeplerle;

1- Üye kabul dönemi dışında yapılan müracaatlar ve üyeliğe kabuller ile ilgili üyelerin başvurularını uygun dönemde tekrarlamaları ve tespit edilen bu isimlerin 2016 yılında yapılacak seçimde oy kullanmalarının engellenmesi suretiyle, işbu kararın kendilerine tebliğ ve kamuoyuna ilan edilmesini,
2- 2013, 2014 ve 2015 yılının son haftasında yoğunlaşan toplu aidat ödemelerine konu üyelerin aidatlarının yatırılması hayatın olağan akışı ve etiğe aykırı olduğundan, işbu ödemelerin yatırılmamış sayılması ve adına ödeme yapıldığını düşündüğümüz işbu kişilerin başta seçme ve seçilme olmak üzere üyelik haklarından yararlanmalarının engellenmesi, bunun kendilerine tebliğ ve kamuoyuna ilan edilmesini,
Aksi takdirde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin Genel Kurul iradesinin sakatlanması ve 2016 yılı içinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’un geçersiz olma ihtimalinin yaşanmasına sebep olunacağından, genel kurulların usulsüzlüğüne dayalı her türlü iptal ve dava haklarımızın kullanılacağını bildirir, gerekli işlemlerin yapılması ve bu hususta tarafımıza 15 gün içinde yanıt verilmediği takdirde hukuki sürecin başlatılacağını ihtar ederiz.
03.03.2016
KEŞİDECİ
….

Adres….

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Fulya’da Müdahil Oluyoruz!

15 Aralık 2015′te Çağlayan’da görülecek duruşma öncesi tarafımızı mahkeme ve herkes bilsin. Her kongre üyesi bu talebi yapabilir, kabul edip etmemek Hakimin takdirinde.

Fulya Dilekçe ÇG

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Biz Bize Beşiktaş’ı Konuşacağız

28 Kasım Cumartesi günü, saat 13.30′da, Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Yerleşkesi (Sütlüce)’de kongre üyeleri ve Üniversiteli Beşiktaşlılarla birlikte Beşiktaş’ın bugününü ve geleceğini konuşacağız. Yönetim Kurulu, Divan Kurulu, Denetleme Kurulu temsilcileriyle birlikte kulübümüzde aktif görev almış isimlerin ve basın mensuplarının katılacağı etkinlik için sınırlı sayıda yer bulunmaktadır. Katılmak isteyen Kartalların bjkpanel@yahoo.com adresine e-posta göndererek isimlerini kaydettirmeleri önemli rica olunur.

Konuşmacılar:
Bülent Topbaş, Fon Yöneticisi, Kongre Üyesi
SMMM Umut Şenol, CFO, Denetim Kurulu Üyesi
Ergin Aslan, Gazeteci, Kongre Üyesi
Çağrı Göksel, Enerji Ticareti Uzmanı, Kongre Üyesi
Av. Eren Güçarslan, Eski UNIBJK Başkanı, Kongre Üyesi

Moderatör: Erdem Ulus, Spor Spikeri, BJK Kongre Üyesi

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Fethi Türkeş’i Anıyoruz

”Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcularından Fethi Türkeş, ölümünün birinci yıldönümünde yarın (4 Kasım Çarşamba) Zincirlikuyu’da mezarı başında anılacak.
Beşiktaşlı taraftarlar ve kulüp yetkililerinin katılacağı anma etkinliği saat 11.00′de başlayacak.
Aynı akşam saat 19.00′da ise Bahçelievler Milli Kafe’de mevlit okutulacaktır.

Sevenlerine ve tüm Beşiktaşlılara duyurulur.”

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Burak Gür 2014 Beşiktaş İdari ve Mali Kongresi Konuşma Metni

Sayın Divan Kurulu, Kongre Başkanlık Heyeti, sayın Başkan ve Yönetim Kurulu, değerli kongre üyeleri ve Büyük Beşiktaş Taraftarı,

Öncelikle hayata gözlerini yumduktan sonraki ilk kongremizde Onursal Başkanımız Süleyman Seba’ya tekrardan Allah’tan rahmet dilerken, onun yolundan yürüyenler olarak, kendisinin bize öğütlediği gibi gururla söylüyoruz ki ‘’kimsenin adamı olmayacağız!’’.

Heyecanla yükselişini gözlemlediğimiz stadımızın yeni sezona yetişeceğine inanmak istiyor ancak kamuoyunda gereksiz beklenti yaratan mucize tarihler verilmesinin artık sonlanmasını öneriyoruz. İki yıldan sonraki gecikmiş her günün getireceği mali kayıpları ise biliyor, hiçbir mazereti kabul edemiyoruz. Açık tüzük ihlalleriyle toplu üye yapılan, toplu aidat yatırılan insanlara prim verilirken, benim gibi 20’li yaşlarında olup, kendi emeğiyle kulübe üye olmuş gençlere kulak verilmesini bekliyoruz. Tüzüğümüzde ‘’başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve ilgili kişiye iletilir’’ maddesi yer almasına rağmen bağımsız üye adaylarının yine tüzüğe aykırı olarak 1 yıldır kapıda bekletilmesini kabullenemiyoruz. Hedef 100.000 üye dedildikten sonra yeni üye başvurularının kabul edilmemesi hangi akla, hangi mantığa sığmaktadır ?! Beşiktaş’ı branş ayırt etmeden İstanbul’da deplasmanda destekleyen Taraftarı kulübüne üye olmak istiyor ve bundan birileri korkuyorsa burada büyük bir yanlış vardır. Beşiktaşlılık kontrolü için gerekirse retina taramasından geçmeyi de kabul ediyoruz !

Bugün gelinen noktada Beşiktaş, taraftarından uzaklaştırılmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Taraftardan Sorumlu Yönetici’nin kulüp içindeki görevi nedir ? Taraftardan Sorumlu Yönetici’miz taraftarla bir kez iletişime geçmiş midir ? Beşiktaş Taraftarı’nın geçen yılki fenerbahçe maçından süregelen passolig’e karşı duruşu ortadayken tüm Yönetim Kurulu’na soruyorum, ‘’sene başında oynanan Avrupa maçlarında passolig ile passoligsiz biletler arasında 20 lirayı bulan farklar vardı, evet yasalar gereği passolig’i uygulama mecburiyetiniz var, peki Avrupa maçlarında bu farkları uygulayarak insanları passolig almaya teşvik etmeye mecburiyetiniz var mıydı ? Evet biliyoruz yasalar var, ama yasalar değişmez ibaresi yok ! Gerektiğinde anayasa bile değişmiyor mu ? Beşiktaş Taraftarı’nın başkanından ve yönetiminden istediği, dünyada başka örneğine rastlamadığımız bu passolig sistemine karşı durup, kaldırılması için kulis yapmalarıdır. Beşiktaşlılık duruşu bunu gerektirir !

Belçika’daki Club Brugge maçı deplasman tribünü biletleri neden Beşiktaş Taraftarı’na satışa sunulmayıp, yalnızca Jolly Tur’a ve bazı derneklere verilmiştir ? Birilerinin gözünde dernekler diğerlerinden daha fazla mı Beşiktaşlıdır ? Jolly Tur’la yapılan anlaşmalar satışa çıkacak tüm biletleri mi kapsamaktadır ? Ayrılan kontenjan az olsa dahi ona göre bir oranlama yapılıp her maçta olduğu gibi taraftara da bilet satışa sunmak hiç de zor değildi ! Beşiktaşlı bir yöneticinin kulüple doğrudan ticari ilişkiye girmesinin getirdiği sıkıntıları bu olayda hep beraber yaşadık. Gerekli derslerin alındığını umuyoruz. Ayrıca yine bu konuyla ilgili sosyal medyadan görüşlerini belirten, aynı zamanda kongre üyesi bir taraftarımızın, konuyla ilişkili bir yöneticimizin babası tarafından, telefonla aranarak tehdit edilmesini de unutmayacağız!

Sayın Fikret Orman geçen ay yaptığı konuşmada Reza Zarrab olayından bahsederken ‘’ben göreve geldiğim dönemde suçu ispatlanmamış Beşiktaşlı paşalarımızı da Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettim’’ demişti. Ben de herkesin önünde soruyorum, Çağlayan’da da suçu ispatlanmamış taraftarlarımız Çarşı Davası’nda yargılanırken onları neden görmezden geldiniz ?! Yönetim Kurulu’muz bugüne dek bu konuyla ilgili neden bir tek açıklama dahi yapmadı ? Madem Beşiktaş Taraftarı Çarşı’ya karşı böyle bir tavır takınıyorsunuz, o zaman Kartal Yuvalarında neden Çarşı ürünleri satılıyor ?!

Konuşmamın sonunda geçtiğimiz Kasım’da bir yöneticimizin yapmış olduğu bir açıklamaya değineceğim. Sayın Metin Albayrak ‘’Gezi Parkı’na katılan kişilerin üyelik başvurularının dondurulduğunu’’ söylemişti. Gerekçe olarak Beşiktaş siyasete karışamaz demişsiniz, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne üye olmak için bir insanoğlunun siyasi bir görüşü olmaması mı gereklidir ? İnsanların kendi yaşamlarında yaptıkları şeyleri belirlemek size mi kalmıştır ? Siz bu açıklamayı yaparak aslında siyasetin ta kendisini yapıyorsunuz ! Bilindiği üzere Gezi Parkı’na katılanlar ceza almamıştır, kimleri elediyseniz derhal onaylayın ve tüzük ihlali yapmaktan vazgeçin ! Ayrıca bu kulübün içinde siyaset yapan birileri varsa onlar da zamanında stat inşaatına bir takım siyasiler hakkında pankart asma cürretini kendinde bulan kişilerdir. Beşiktaş Taraftarı her zaman olduğu gibi haksızlığın karşısında durmaya devam edecektir. Haksızlığın olduğu yerde, elbet Beşiktaş Taraftarı’nı göreceksiniz !

Geçen yıl bu zamanlar kongrenin sonunda da belirttiğimiz gibi kimsenin unutmaması gerekir ki ‘’BEŞİKTAŞ’IN SAHİBİ TARAFTARIDIR!’’

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Erdener Karataş 2014 Beşiktaş İdari ve Mali Kongresi Konuşma Metni

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu, Sayın Kongre Üyeleri ile son dakika içeri alınmayan yoldaşlarım ve Beşiktaşın gerçek sahibi Büyük Beşiktaş taraftarı, konuşmama başlamadan önce hepinize saygılarımı sunuyorum.

Öncelikli olarak, yaşça bizden büyük, tecrübeli, camia ve hayat gerçeklerini bizden daha iyi bilen ağabeylerimize, geçtiğimiz Divan Kurulu toplantısını üzüntü ve hicap duyarak izlettirmelerinden ötürü üzüntülerimi belirtiyor, sizlerin bizim gibi genç nesillere her platformda örnek teşkil ettiğinizi nacizane hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkanımız da Divan Kurulu’n da yaptığı sert çıkışları, keşke hakkımızı misli misli yiyen MHK, TFF ve PFDK kurumlarına karşı yapmış olsaydı belki de bugün genel kurulu Şampiyon Beşiktaşımızı selamlayarak açıyor olacaktık.

Ayrıca, Kulübümüzün tüzük maddelerine riayet etmesi gerekirken, Sn.Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun tüzüğe uymadığını görmek de bizleri derinden üzmektedir. Tüzük ihlalleri konusunda, tüm yönetim kurulumumuzun ve başkanımızın tüzüğe koşulsuz ve şartsız olarak riayet etmesini rica ediyorum. Bu konuda Beşiktaşımızın geleceğinin teminatı olan genç yaştaki arkadaşlarımızın üyelik başvurularını hangi sebep ile bekletildiğini ve bazı arkadaşlarımızın üyelik başvurusunda bulunmasına rağmen evraklarının ortadan kaybolma olaylarının açıklığa kavuşması tek temennimdir. Yeri gelmişken Sayın Başkanımıza da bir konuyu sormak istiyorum; geçtiğimiz sene düzenlenen genel kurulumuz da Yıldırım Demirören dönemi ile ilgili Dernekler Masası’na başvurduğunuzu belirtmiştiniz. Bu konunun akıbeti hakkında da bizleri bilgilendirirseniz sevinirim.
Bilindiği gibi, Beşiktaş bir futbol kulübü değil, bir spor kulübüdür. Dolayısıyla Beşiktaş arması ile sahaya çıkan bütün branşlarımızın hedef odaklı olma mecburiyeti vardır. Fakat görüyoruz ki, gururumuz hentbol takımımız dışında, futbol branşı da dahil olmak üzere başarı sağladığımız hiçbir branşımız ne yazık ki yoktur. Hatta Baba Hakkı’nın öncülüğünde açılan ve geçmişinde şampiyonluklar, Avrupa kupalarında başarılar olan Kadın Voleybol takımımız, bu sezon ciddi bütçeler ayrılmasına rağmen sporcu maaşları aylarca ödenmeyerek maalesef küme düşmüştür. Özür dileyip alkış alarak geçiştirilecek bir konu değildir ve sorumlu yöneticiler derhal kulüpten uzaklaştırılmalıdır!

Bir başka başarısızlık hikayesi ise Erkek Basketbol takımımızdır. Ezeli rakiplerimiz Eurolig’de final four oynarken, tam 17 sene sonra Play-Off’a dahi kalamamak bizler için utanç vericidir. Ligdeki 10. bütçeyi sıralamada 9. yapabilmek için basketbol direktörüne veya uzun boylu yöneticilere ihtiyaç yoktur! Diğer yandan sponsoru olmasına rağmen aylarca ödeme almadan kupalara ambargo koyan hentbol takımımızı ve Müfit Arın hocayı can-ı gönülden kutluyorum. Fakat bu kutlamam biraz buruk. Çünkü dün oynanan hentbol maçımızda bir oyuncumuz arması yırtık formayla mücadele etmiş ve bu olay beni derinden üzmüştür. Umarım siz de benim kadar üzülmüşsünüzdür. Ayrıca hentbol takımımıza Mersin’de yapılan saldırı sonrası açıklama dahi yapmayan resmi site yetkililerini de buradan selamlıyorum.

Sportif başarısızlıkları bir kenara bıraktığımızda, siyasi tarafsızlığını vizyon toplantılarında kaybedenlerin, gülünç darbe suçlamalarında bizlere sahip çıkmasını da asla beklemiyoruz. En büyük güvencemiz masumiyetimiz ve Beşiktaşlılığımızdır.

Son olarak, Rahmetli Başkanımız Süleyman Seba’ya Allah’tan rahmet diliyor ve sözlerimi onun cümleleri ile bitiriyorum.

“Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz, bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz, ama herkesi her zaman aldatamazsınız!”

Büyük Beşiktaş Camiasına Saygılarımla

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Özgür Sezer 2014 Beşiktaş İdari ve Mali Kongresi Konuşma Metni

Herkese Merhaba;
Sevdamızı bağrımıza bastıkça bağrımızın kanadığı bu sıkıntılı günlerde omuz omuza verip Beşiktaş’ı hakettiği yere, zirveye, en yukarıya çıkarmak için zamanından, mesaisinden, cebinden, kalbinden veren aynı gökyüzü altında Beşiktaş’a aidiyet duyan tüm sevdalı yüreklere selam olsun..
Maalesef ki ligin son 5 haftasına lider giren futbol takımımızın senelerdir olduğu gibi bu yıl da ligin kırılma haftaları olarak adlandırılan en kritik haftalarını oynayamaması, bu süreçte istediği galibiyetleri alamaması tüm camiayı derinden üzmüş ve kayıp bir sene olarak daha tarihe geçmiştir.
Yine geçen yılın aynı dönemlerinde lig 2.liğinin şampiyonluk kadar değerli olduğu haftalarda bu kırılma maçlarını oynayamayan takımımız ligi 3.bitirmiş, sezonu erken açmış ve şampiyonlar ligine kalamayıp ciddi bir maddi kayba uğramıştır.
Elimizde bu denli önemli bir done ve yaşanmışlık varken, aynı teknik kadro, aynı yönetim, geçen yılki kadrosu üstüne 2 tane yıldız statüsünde transfer yapılan futbol takımımızın bu yıl yine aynı süreci yaşamasındaki sebepler ne ise a dan z ye en ince ayrıntısıyla masaya koyulmalı ve sorumlular bunun hesabını vermelidir.
Bu süreçte hatta daha öncesinde kazandığımız maçlarda yaşanan ayan beyan yaşanan hakem hataları, rakiplerimize çalınan ve bize çalınmayan düdükler ligin kaderini belirleyen ana unsurlardan başlıcalarıdır. Bu kadar bariz hataların yapıldığı bu süreçte Sn Yönetimimiz tarafından herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Beşiktaşlı duruşu ve Beşiktaşlılık olgusu, hakkımızın yendiği günlerde bunu sineye çekmek, sesini çıkarmamak değildir.
Sn Başkan’ın Olimpiyat Stadı’ndaki 30 Ekim tarihli fb maçından önceki basın toplantısına rağmen bu maçta yaşananlar, yine 2 ay sonrasındaki 4 Ocak’taki gs maçı öncesi dünya üstünde emsalsiz bir kararla en kritik oyuncularımızdan birinin gördüğü kırmızı kart, 22 Mart gecesi kadıköyde yaşanan tiyatro düzenlenen basın toplantılarının da herhangi bir etkinliğe ulaşmadığının ve sonuç odaklı olmadığının göstergesidir. Sürekli hakem hatası ve yaşatılan haksızlıkların konuşulduğu bir camia olmak dip toplamda sadece günübirlik içimizi serinletmeye yaramaktadır. Sn yönetim kurumuzun göreve geldiği 38 aydan beri bu sorunla ilgili çözüm bulamaması bizleri geleceğe de dair sıkıntılı düşüncelere sevketmektedir.
Bahsi geçen hususlarda bu trajikomediyi sadece izleyen tff, ne zaman Beşiktaş a ceza versem diye kapı önünde bekleyen pfdk, anlık operasyonla değişip ortada olması gerekirken her zaman en karşıda olan mhk gibi kurumlar nezdinde örneğin uluslararası arenada hak arama yoluna gidilmiş midir?
Şampiyonluğun atbaşı gittiği ligin son haftalarında resmi yorumcusu tarafından dahi ‘’maçların aynı saatte oynanmaması en son oynayan takımı psikolojik olarak zora sokar’’ itirafı yapılan , Türk Sporu’ndaki tek görevi 3.kalite futbol maçlarını şampiyonlar ligi finali gibi abartarak anlatmaya yarayan spikerlere sahip olmak olan yayıncı kuruluş ile ilgili ligin bu son düzlüğündeki maçların aynı saatte oynatılması ile ilgili herhangi bir girişim yapılmış mıdır ve önümüzdeki senelerde yine bu seneki gibi yanlı taraflı saatler ile son maçı her zaman Beşiktaş mı oynayacaktır?
Sn Fikret Orman ve Yönetimi’nin göreve geldiği 2012 yılı Mart ayından bu yana futbol A Takımımızın ezeli rakipleriyle oynadığı 15 derbi karşılaşmasında aldığı sadece 2 derbi galibiyeti maalesef bizleri üzen diğer bir konudur. Derbi kazanmak puantajdan öte prestijdir, maalesef ki son 3 yılda sportif rekabetçi gücünü kaybeden bir Beşiktaş olgusu görmekteyiz.
2012 Haziran’ında şampiyonluğunu ilan eden basketbol takımımızın yerine 2015 yılında play off dışında kalan bir basketbol takımı gelmiştir. 2012 yazında sırasıyla fenerbahce, galatasaray ve efes pilseni 36 günde 12 maçta 9 kez yenerek şampiyon olan takımın yerine son 3 yılda bu takımları 24 maçta sadece 4 kez yenebilen, mücadele gücünden uzak, ne tribünden ne tv basından izleyeni tatmin etmeyen sportif rekabetçi gücü düşük bir takım bizlere sunulmuştur. 18 binlik Sinan Erdem’i 12 binik Abdi İpekçi’yi tıka basa dolduran, maç biletlerini 2 saatte bitiren Büyük Beşiktaş Taraftarı’na sunulan niteliksiz ve başarıdan uzak bir basketbol takımı yerine aciliyetle sportif rekabetçi gücü yüksek, kaliteli oyunculardan oluşan doğru sponsor ve doğru bütçeyle kurulmuş, idmana çıkmama haberlerini değil başarı haberlerini gazetelerden okuyacağımız bir basketbol takımı kurulmalıdır.
Diğer amatör branşlarda da durum farklı değildir, küme düşen bayan voleybol takımı , klasman gurubu oynayan erkek voleybol takımı ve play off a kalıp ilk turda fenerbahceye iki maçta 48 sayı fark yiyerek elenen bayan basketbol takımlarımız da yine Beşiktaş’ın sportif başarı ve rekabetçi güçte ne kadar geri kaldığının somut göstergeleridir.
Bu şubeler ile ilgili de doğru sponsorluklar ve bütçeler ile şampiyonluk hedefine yönelik takımların kurulması başlıca isteğimizdir.
Netice olarak günümüz endüstriyel futbol dünyasında, camianın şu an maddi manevi dibi gördüğü günlerde stadın açılmasıyla başlayacak heyecan dalgasına, doğru teknik kadro, doğru oyuncu yapılandırmaları ve düzenli ödemelerle , camia içi eleştiriye duyarlı, kavgadan uzak bir yönetim kurulu görmek ve özlenen başarılara ulaşmak dileklerimle..
Saygılarımla..

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Dernekler Masasına Şikayetimiz

İstanbul İl Dernekler Müdürlüğüne,

Ekte yer alan, 19.01.2015 tarihinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ulaşan dilekçemde de belirttiğim gibi, yürürlükteki Kulüp tüzüğüne açıkça aykırı şekilde 12 Eylül 2014 tarihinde yapmış olduğum Genel Kurul üyelik başvurum, aradan beş ay geçmiş olmasına karşın red veya kabul olmamış, tarafıma başvurumun akıbetiyle ilgili hiçbir yazılı bilgilendirme yapılmamıştır.
Üyelik prosedürüne uygun davranmayan ve taraftarı olduğum Kulübe üyeliğimi sebepsiz yere geciktirerek seçme ve seçilme hakkıma engel olan sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında şikayetçi olduğumu belirtir, üyelik başvurumun bir an önce sonuçlandırılması ve ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,

Aziz Şenel.

Ek: 19.01.2015 tarihinde BJK’ya iletilen dilekçe

http://oncebesiktas.com/bekleyen-uyelikler-icin-sikayet-dilekcesi

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Bekleyen Üyelikler için Şikayet Dilekçesi

30 günden fazla süreyle üyeliği onaylanmamış Beşiktaşlıların örnek olarak kullanması için kulübe gönderilmiş dilekçe örneğini paylaşıyoruz.
Cevap için yazışma adresinizi de belirtmek önemli.

15.01.2015

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreterliğine,

30 yılı aşkın bir süredir Beşiktaş taraftarıyım. Sayın başkanımızın da destek vermiş olduğu 100.000 üye çağrısına kulak vererek sevgi ve sadakatle bağlı olduğum kulübümde seçme ve seçilme hakkımı elde etmek üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüzüğü uyarınca Genel Kurul üyeliği için bütün evraklarımı tamamlayarak 12 Eylül 2014 tarihinde Süleyman Seba Caddesi, No:48 BJK Plaza, Akaretler’de bulunan kulüp binasında yer alan Sicil Kuruluna bizzat başvurumu yapmış bulunmaktayım.

Yine tüzüğümüz uyarınca en geç 30 gün içinde tarafıma başvuru neticesiyle ilgili cevap verilmesi gereken süreçte aradan yaklaşık 4 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen herhangi bir bilgilendirme yapılmamış olup, üyeliğim henüz onaylanmamıştır.
Bu sebeple en geç bir hafta içinde başvuru sürecimle ilgili olumlu ya da olumsuz bir yanıt talep ediyor ve 15 gün içinde başvurumun onaylanmaması, herhangi bir şekilde daha fazla ertelenmesi, geçerli bir gerekçe göstermeksizin reddedilmesi halinde İçişleri Bakanlığı Dernekler masasına bu dilekçeyle birlikte sorumlu kişileri şikayet hakkımı kullanacağımı bilmenizi istiyorum.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

Aziz Şenel.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Yönetim Kurulumuz Dikkatine

15 Ocak 2015 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimize ilettiğimiz dilekçemizi yayınlıyoruz.

Sayın Beşiktaş JK Yönetim Kurulu’nun Dikkatine;

Sayın yöneticilerimiz; maalesef ki basketbol takımımız ezeli rakibimiz, Fenerbahçe Ülker’e 38 sayı farkla mağlup olarak hepimize kara bir gece yaşatmıştır. Bu sonuç bir Beşiktaş taraftarının kabul edebileceği bir sonuç değildir. Hele ki 6 günde Efes, Karşıyaka ve Fenerbahçe’ye yenilip kendi rakip kategorisindeki takımlara karşı varlık gösteremeden teslim bayrağını çeken bir takım olmak Beşiktaş gibi 112 yıllık köklü bir camiaya yakışmamaktadır. 2015 yılına geldiğimizde ezeli rakiplerimizin ciddi sponsorluklarla büyük yatırımlar yaptığı amatör branşlarda düşük bütçeli takımlar maalesef ki bu tarz büyük farklı skorlarla karşı karşıya kalmaktadır. Artık günümüz dünyası bu denli az yatırım yapılan amatör branşları kabul etmemektedir. Bu bağlamda kadın basketbol, kadın ve erkek voleybol takımlarımıza da takviyeler yapılması gerektiği ve Beşiktaş ismi ve armasının en tepede yer alması gerektiği aşikardır.

Futbolda süregelen derbi kazanamama illeti, rekabetçi kadrolar yaratılamaması, en ufak sakatlık, ceza, yorgunluklarda takımlarımızın düşmesi, sportif rekabetçi yönlerini kaybetmeleri, senelerdir ezeli rekabeti sürdürdüğümüz rakiplere karşı her branşta alınan sayısız mağlubiyet bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik kaygılarımızı arttırmaktadır. Takdir edersiniz ki gelecek neslin Beşiktaşlı olmasını sağlayacak en önemli motivasyon aracı derbi galibiyetleridir.Gerek teknik direktör / hoca / teknik ekip seçimlerinden, gerek takım kimyası ve kurgusundan, gerek var olmayan kadro derinliklerinden dolayı göreve geldiğinizin 34. ayında biz hala göreve geldiğinizin 5.ayındaki sıkıntıları konuşuyorsak bir yerlerde hata vardır diye düşünmekteyiz. Bu hatayı politika yapıcılar olarak çözmek sizlerin görev ve sorumluluğudur.

Stadımızın yapımındaki tüm engellere rağmen çabanızı görüp bizler ve taraflı tarafsız her kesim tarafından takdir aldığınız bir gerçektir. Lakin ayırt etmek gerekir ki; stat yapmak bir mükafat değil bir gereksinimdir. Ayrıca takımın hangi statta oynayacağını doğru bir şekilde planlamadan Atatürk Olimpiyat Stadı gibi ne oyuncuların , ne teknik ekibin ne taraftarın kabul edebileceği o futbolla alakasız yere göndermek de maalesef takımın puan kayıplarına yol açmıştır. O statta oynanan karşılaşmalarda bu sene sadece Feyenoord ve Tottenham’ı yenebilmek her şeyin özetidir. 2 senedir derbi kazanamadığımız, Anadolu takımları ile bile maç yaparken zorlandığımız Atatürk Olimpiyat Stadı yerine taraftar ve futbolcuların bütünleştiği Başakşehir Stadı hakkında daha fazla girişimde bulunmak yerinde olacaktır.Stadın gerek açılışı gerekse sonraki zamanlarda bize stat inşaatımızın sürdüğü günlerde stadını açmayan, zorluk çıkaran hiçbir takımın yöneticisi ya da başkanını da davetli olarak görmek istemiyoruz.
Sonuç olarak 2015′e her branşta ve derbilerde mağlubiyetle başlayan takımlarımızın bir an önce toparlanması ve sportif rekabetçi gücü yakalaması adına gerek teknik konularda , gerekse kadro kalitesi ve derinliği yaratacak hamleleri yapmanızı taraftar/kongre üyesi olarak talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz