Category: Yönetim

Deplasman Kombinesi- Hemen Şimdi!

Seneler sonra, kulübümüzün de ön ayak olduğu, hemen hemen bütün taraftarları sevindiren gelişmeyle birlikte derbilerde ve bazı yasakları yerlerde deplasman yasakları -şimdilik kaydıyla- resmen kalktı.
Karar alındığı gün, daha uygulamaya dahi geçilmeden hâyâller kurulmaya, zihnen hazırlıklar yapılmaya başlandı.
Maç günleri gelip çattıkça ise hayatın gerçekleri kendini gösterdi. Tribünde kimler olacak, kimlerin olacağını kim nasıl belirleyecek? Birçok şeyin sistematiği ve adalet kaygısı bulunmayan tipik bir doğu ülkesinde olması gereken olacaktı elbet. O anki yönetim kurulundan birilerini tanıyan, tribünde öyle veya böyle kendini kabul ettirmiş olan, yine önemli birilerini tanıyanları tanıyan ve tribünde kendini kabul ettirenleri tanıyanlar, ayrıca oy deposu derneklerin kontenjanına girenler, kulüp çalışanlarının Beşiktaşlı bile olmayan eşleri, çocukları derken tam bir hengame sürecinde listeler gelip gitmeye başladı. İş cinsiyetçiliğe kadar vardı, daha basılmamış biletler üzerinden imtiyazlı görüntüsü veren fırsatçılar dolandırıcılıklarını dahi gerçekleştirdi. Arkadaşın arkadaştan köşe bucak kaçtığı, telefonların açılmadığı, kardeşin kardeşe kinlendiği, bilet düşenin vicdan azabı, düşmeyenin dışlanmışlık ve kıskançlık duygularına kapıldığı kaotik ve sevimsiz bir süreç yaşandı. Yıllarca tecrübe edilmesine, nasıl bir fitneye sebep olduğu %100 bilinmesine rağmen, ayrıcalık kazanmanın ve bunu dağıtmanın verdiği hazzı yenemedik.
Dernekleri bilmeyiz ama tribün adına bugüne kadarkilerin belki de en dirayetli, en geniş kapsamlı, en iyi niyetli kalmaya çalışılan listeleri bireysel gayretlerle oluşturulmaya çalışılsa da en az 50.000 kişilik talebin olduğu bir ortamda %98′lik mutsuzluk ve şikayet oranı yakalamak kaçınılmazdı.
İlerde bu bireysel gayretlerin de olmayacağı göz önüne alınırsa, bu işin içinden çıkmanın çok basit yolu bir sonraki derbi gelmeden hayata geçirilmeli. Kısacası, İngiltere gibi içerde-dışarda her maça çok büyük talep olan bir ligde nasıl çözüldüyse öyle çözülmeli. Üstüne mevcut teknolojinin imkanları da eklenmeli. Bunun adına da Deplasman Kombinesi denmeli! Uygulama basitçe şöyle olabilir, tecrübe edildikçe daha da geliştirilebilir.

1- Sene başında Deplasman Kombinesi ürünü her taraftara açık olmalı. Minimum ödeme bedeli ligdeki 17-20 deplasmanın en az 1/3′üne yetecek kadar, bugünkü fiyatlarla yaklaşık 500-600 TL seviyesinde tutulmalı.
2- Deplasman bileti satışa çıkarıldığı zaman ilk 2 gün sadece bu kombine sahiplerine açık olmalı.
3- Alınan bilet bakiyeden düşülerek ödenmeli. Devretme hakkı olmamalı. Bakiye daha sonra aynı oranda artabilmeli.
4- Uyanık ev sahibi kulüp yönetimlerine karşı, ev sahibi takımın aynı kategorideki tribününden daha yüksek olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatı farkını deplasmandaki takımın kulüp kasası karşılamalı. Bu uygulama kulüpleri fakirleştirmeyeceği gibi artıracağı sadakat ve güvenle geri dönüşü kat be kat fazla olacaktır.
5- Bu sayede uçak-otobüs-konaklama planları da bilet garantisi olan, deplasmanı hayat tarzı olarak benimsemiş kişiler için çok daha uygun maliyetlere halledilebilmeli.
6- 2 günden sonraki biletlerin tamamı herkese satışa açık olmalı.

Deplasmandaki öncelik tribün geçmişiyle, cinsiyetle, dernekçilikle, tanıdıkla, yakınlıkla bağlantılı bir konu asla değildir. Enerji, yeterli maddiyat, fedakarlık, planlama, aidiyet, sadakat gibi kavramlarla ilintilidir. Bu hasetlerin tamamını gerektirmektedir.

Başta Beşiktaşlılar olmak üzere tüm Türk futbol ailesinin acilen bu konuya kafa yorması ve birer birer uygulamaya geçmesi dileğiyle. 10 sene sonra geriye bakıp- eskiden ne kadar ilkel yöntemlerle yapılırmış bu işler- diyebilmek umuduyla.

Adamcılık Ölsün Deplasmancılık Yaşasın.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Mevcut Sicil Kurulu’ndan Davacıyız!

Denetim Kurulu’nun ve Dernekler Müdürlüğünün tespitlerine, kulübe çektiğimiz ihtarnamelere rağmen hiçbir adım atılmaması sonucu İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtığımız usülsüzlüklerin tespiti ile ilgili dava dilekçesinin tespit konusuyla ilgili bölümden;

Tespit Konusu;
-Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 10. Maddesinin d bendine aykırı olacak şekilde; belirtilen dönemler dışında üye yapılan kişilerin Tespit edilmesini;

-Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 10. Maddesinin e bendine aykırı olarak 5 takvim yılını tamamlamış bir üyenin bir takvim yılı içerisinde 10 kişiye referans olabilir” hükmüne aykırı olarak bu sayının çok üzerinde referans olunan üyelerin tespit edilmesini,

-Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğünün 10. Maddesine aykırı olarak, eksik evrak veya ücretlerle üyelik kayıtları yapılan kişilerin tespit edilmesini,

-Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 10. Maddesinin j bendine aykırı olarak, 2013, 2014 ve 2015 yılının son haftasında yoğunlaşan toplu aidat ödemelerine konu üyelerin tespit edilmesi…

Kısacası, bu Sicil Kurulu hükümsüzdür, sicili bozuktur, tekrar seçilemez. Bu üyelerin hepsini tespit ettirerek ihraç ettireceğiz.

Bu böyle biline,

Saygılarımızla.

Önce Beşiktaş!

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Üyeliklerle İlgili Son İhtarımızdır

3 Mart 2016 tarihinde Noter’den Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanlığına çektiğimiz ihtarname metnidir. Aidatı usulsüz olarak yatırılan, usulsüz olarak üye yapılan kişilerin oy kullanması engellenmediği takdirde, 2016 Mayıs ayındaki seçim sonucu her ne olursa olsun, her kim kazanırsa kazansın Genel Kurul üyelerine seçimi iptal ettirme hakkı doğacaktır. Gereğinin yapılacağına inanmak istiyoruz.

İHTARNAME

KEŞİDECİ : …..
(T.C.N : ….)

MUHATAPLAR : BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KÜLÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ADRES : Süleyman Seba Caddesi, No: 48 BJK Plaza B Blok Giriş Kat Akaretler, Beşiktaş 34357 İstanbul / TÜRKİYE
KONU : Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin, 17 Şubat 2015 tarihli Denetim Kurulu Raporu ile 27 Şubat 2016 tarihli Denetim Kurulu Raporlarında tespit edilen kanun, yönetmelik ve tüzüğün emredici hükümlerine aykırı işlemler sonucu yapılan geçersiz işlemler hakkında gereğinin yapılması; aksi takdirde genel kurul iradesinin sakatlanmasına sebep olunacağından, 2016 yılı içinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’un geçersizliği hususunda her türlü dava hakkımızın saklı olduğu ihtarıdır.

Sayın BJK Yönetim Kurulu Başkanlığı,

Bilindiği üzere BJK yasalar ve tüzükle yönetilen kamu yararına çalışan bir dernek statüsündedir. Türk Medeni Kanunu derneklere ilişkin hükümleri, 31.03.2005 tarihli Dernekler Yönetmeliği ve yönetim kurulu görevini üstlenmiş olduğunuz derneğin tüzüğünde yer alan düzenlemeler sonucu yürütülmekte olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğin …. numaralı üyesiyim.
Tarafınızca da malum olduğu üzere, Derneğimizin Denetim Kurulu tarafından oluşturulan 17 Şubat 2015 tarihli Denetim Kurulu Raporunda birtakım usulsüzlükler tespit edilmiştir. 17 Şubat 2015 tarihli BJK Denetim Kurulu raporuna göre üye alımlarında ve aidat ödemelerinde tıpkı 2014 yılında olduğu gibi tüzüğe açıkça aykırılıklar tespit edilmiştir. Söz konusu raporun ‘Düşüncelerimiz’ bölümünde yer alan ifadelerle,
Yapılan incelemeler sonucunda önemli bir tüzük ihlali olduğu tespit edilmiş, tüzüğümüzün 10. Maddesinin e bendine aykırılıklar açık bir şekilde tespit edilmiştir. Ancak tüzüğün emredici hükümlerine rağmen 2013 ve 2014 yıllarında yapılan yeni üye ödemelerinde birçok üyenin e bendine aykırı şekilde öneride bulunduğu ve bu üyelerin arasında Yönetim Kurulu üyeleri ile Sicil Kurulu üyelerinin de bulunduğu tespit edilmiştir. Tüzük maddesinin açık bir şekilde ihlali hukuka ve usule aykırılık oluşturmaktadır. Öte yandan 22-25 Aralık 2014 tarihleri arasında sadece 193 kişi nakit olarak aidatlarını öderken ayın kalan son 4 gününde 5268 kişi nakit olarak toplu aidat ödemesi yapmış gözükmektedir. Yapılan bu ödemelerin yasal olarak mümkün ise de, teknik olarak mümkün olmadığı, yapılan tespit sonucunda bir vezneden bir günde 1075 kişi ödeme yaptığını, bu durumun hayatın olağan akışı içerisinde mümkün olmadığını tespit etmiştir. Denetim kurulu raporunda etik bulunmadığı ifade edilen bu işlem doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Seçme Sicil Kurulunun bu konuda gerekli tedbirleri alması gerekliliği vurgulanmıştır.
Yine Beşiktaş Denetim Kurulu’nun 27.02.2016 Tarihli raporunda birtakım usulsüzlükler tespit edilmeye devam edilmiş ve tüzüğümüzün 17. Maddesi uyarınca “Yıllık aidatların Kulüpten olan cari hesap alacaklarına mahsuben veya başkaları tarafından toplu olarak ödenebilmesi mümkün değildir.” emredici düzenlemeye rağmen bu hükme aykırı işlemler tesis edilmeye devam edilmiştir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin seçme, seçilme gibi üyelik haklarından faydalanmak yıllık aidatlarımızın yatırılması sonucu elde edilir. Raporun ilgili kısmında 2015 yılı hazirun listesi 15.500 kişinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 2014 yılı ile 2015 yılının kıyaslamasında nakit ödenen aidat adetlerinin 7.000 üye civarında olduğu ve bu kişilerin(hepsi olmasa da) bir çoğunun ödemelerinin toplu aidat şeklinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Seçme ve seçilme hakkını kullanacak olan bütün üyelerin aidatlarını kendileri ödemeleri zorunluluğu karşısında yapılan işlemler dernek tüzüğüne açık bir şekilde aykırılık teşkil etmektedir.

Görülmektedir ki üyesi bulunduğumuz derneğimizin tüzüğüne aykırı işlemler tesis edilmeye devam edilmekte ve bu işlemler sonucunda kulüp üyeliği kendiliğinden sona erip Sicil Kurulunca kaydı silinmesi gerekli kişiler, usulen üyelik alımlarında tüzüğe aykırı işlemler gerçekleştirilen şahıslar, üye kabul dönemi dışında yapılan müracaatlar sonucunda üyeliğe kabul edilen şahısların mevcut olduğu öğrenilmektedir. Bu kişilerin dernek idari ve mali genel kurullarında derneğin gerçek iradesini fesada uğratılmasına sebebiyet verecekleri aşikar olup, bu durumun önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu usulsüzlükler karşısında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin üyelerinin iradeleri fesada uğratılmış, Beşiktaş’a sadece sevgi ile bağı olan, manevi olarak kendisinden fedakârlıklar eden birçok üyenin güven duygusu zedelenmiştir. Buna göre yasaya ve tüzüğe aykırı olarak alınan kararların ve yapılan uygulamaların herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu sebeplerle;

1- Üye kabul dönemi dışında yapılan müracaatlar ve üyeliğe kabuller ile ilgili üyelerin başvurularını uygun dönemde tekrarlamaları ve tespit edilen bu isimlerin 2016 yılında yapılacak seçimde oy kullanmalarının engellenmesi suretiyle, işbu kararın kendilerine tebliğ ve kamuoyuna ilan edilmesini,
2- 2013, 2014 ve 2015 yılının son haftasında yoğunlaşan toplu aidat ödemelerine konu üyelerin aidatlarının yatırılması hayatın olağan akışı ve etiğe aykırı olduğundan, işbu ödemelerin yatırılmamış sayılması ve adına ödeme yapıldığını düşündüğümüz işbu kişilerin başta seçme ve seçilme olmak üzere üyelik haklarından yararlanmalarının engellenmesi, bunun kendilerine tebliğ ve kamuoyuna ilan edilmesini,
Aksi takdirde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin Genel Kurul iradesinin sakatlanması ve 2016 yılı içinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’un geçersiz olma ihtimalinin yaşanmasına sebep olunacağından, genel kurulların usulsüzlüğüne dayalı her türlü iptal ve dava haklarımızın kullanılacağını bildirir, gerekli işlemlerin yapılması ve bu hususta tarafımıza 15 gün içinde yanıt verilmediği takdirde hukuki sürecin başlatılacağını ihtar ederiz.
03.03.2016
KEŞİDECİ
….

Adres….

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Fulya’da Müdahil Oluyoruz!

15 Aralık 2015′te Çağlayan’da görülecek duruşma öncesi tarafımızı mahkeme ve herkes bilsin. Her kongre üyesi bu talebi yapabilir, kabul edip etmemek Hakimin takdirinde.

Fulya Dilekçe ÇG

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Biz Bize Beşiktaş’ı Konuşacağız

28 Kasım Cumartesi günü, saat 13.30′da, Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Yerleşkesi (Sütlüce)’de kongre üyeleri ve Üniversiteli Beşiktaşlılarla birlikte Beşiktaş’ın bugününü ve geleceğini konuşacağız. Yönetim Kurulu, Divan Kurulu, Denetleme Kurulu temsilcileriyle birlikte kulübümüzde aktif görev almış isimlerin ve basın mensuplarının katılacağı etkinlik için sınırlı sayıda yer bulunmaktadır. Katılmak isteyen Kartalların bjkpanel@yahoo.com adresine e-posta göndererek isimlerini kaydettirmeleri önemli rica olunur.

Konuşmacılar:
Bülent Topbaş, Fon Yöneticisi, Kongre Üyesi
SMMM Umut Şenol, CFO, Denetim Kurulu Üyesi
Ergin Aslan, Gazeteci, Kongre Üyesi
Çağrı Göksel, Enerji Ticareti Uzmanı, Kongre Üyesi
Av. Eren Güçarslan, Eski UNIBJK Başkanı, Kongre Üyesi

Moderatör: Erdem Ulus, Spor Spikeri, BJK Kongre Üyesi

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Dernekler Masasına Şikayetimiz

İstanbul İl Dernekler Müdürlüğüne,

Ekte yer alan, 19.01.2015 tarihinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ulaşan dilekçemde de belirttiğim gibi, yürürlükteki Kulüp tüzüğüne açıkça aykırı şekilde 12 Eylül 2014 tarihinde yapmış olduğum Genel Kurul üyelik başvurum, aradan beş ay geçmiş olmasına karşın red veya kabul olmamış, tarafıma başvurumun akıbetiyle ilgili hiçbir yazılı bilgilendirme yapılmamıştır.
Üyelik prosedürüne uygun davranmayan ve taraftarı olduğum Kulübe üyeliğimi sebepsiz yere geciktirerek seçme ve seçilme hakkıma engel olan sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında şikayetçi olduğumu belirtir, üyelik başvurumun bir an önce sonuçlandırılması ve ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,

Aziz Şenel.

Ek: 19.01.2015 tarihinde BJK’ya iletilen dilekçe

http://oncebesiktas.com/bekleyen-uyelikler-icin-sikayet-dilekcesi

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Bekleyen Üyelikler için Şikayet Dilekçesi

30 günden fazla süreyle üyeliği onaylanmamış Beşiktaşlıların örnek olarak kullanması için kulübe gönderilmiş dilekçe örneğini paylaşıyoruz.
Cevap için yazışma adresinizi de belirtmek önemli.

15.01.2015

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreterliğine,

30 yılı aşkın bir süredir Beşiktaş taraftarıyım. Sayın başkanımızın da destek vermiş olduğu 100.000 üye çağrısına kulak vererek sevgi ve sadakatle bağlı olduğum kulübümde seçme ve seçilme hakkımı elde etmek üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüzüğü uyarınca Genel Kurul üyeliği için bütün evraklarımı tamamlayarak 12 Eylül 2014 tarihinde Süleyman Seba Caddesi, No:48 BJK Plaza, Akaretler’de bulunan kulüp binasında yer alan Sicil Kuruluna bizzat başvurumu yapmış bulunmaktayım.

Yine tüzüğümüz uyarınca en geç 30 gün içinde tarafıma başvuru neticesiyle ilgili cevap verilmesi gereken süreçte aradan yaklaşık 4 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen herhangi bir bilgilendirme yapılmamış olup, üyeliğim henüz onaylanmamıştır.
Bu sebeple en geç bir hafta içinde başvuru sürecimle ilgili olumlu ya da olumsuz bir yanıt talep ediyor ve 15 gün içinde başvurumun onaylanmaması, herhangi bir şekilde daha fazla ertelenmesi, geçerli bir gerekçe göstermeksizin reddedilmesi halinde İçişleri Bakanlığı Dernekler masasına bu dilekçeyle birlikte sorumlu kişileri şikayet hakkımı kullanacağımı bilmenizi istiyorum.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

Aziz Şenel.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Yönetim Kurulumuz Dikkatine

15 Ocak 2015 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimize ilettiğimiz dilekçemizi yayınlıyoruz.

Sayın Beşiktaş JK Yönetim Kurulu’nun Dikkatine;

Sayın yöneticilerimiz; maalesef ki basketbol takımımız ezeli rakibimiz, Fenerbahçe Ülker’e 38 sayı farkla mağlup olarak hepimize kara bir gece yaşatmıştır. Bu sonuç bir Beşiktaş taraftarının kabul edebileceği bir sonuç değildir. Hele ki 6 günde Efes, Karşıyaka ve Fenerbahçe’ye yenilip kendi rakip kategorisindeki takımlara karşı varlık gösteremeden teslim bayrağını çeken bir takım olmak Beşiktaş gibi 112 yıllık köklü bir camiaya yakışmamaktadır. 2015 yılına geldiğimizde ezeli rakiplerimizin ciddi sponsorluklarla büyük yatırımlar yaptığı amatör branşlarda düşük bütçeli takımlar maalesef ki bu tarz büyük farklı skorlarla karşı karşıya kalmaktadır. Artık günümüz dünyası bu denli az yatırım yapılan amatör branşları kabul etmemektedir. Bu bağlamda kadın basketbol, kadın ve erkek voleybol takımlarımıza da takviyeler yapılması gerektiği ve Beşiktaş ismi ve armasının en tepede yer alması gerektiği aşikardır.

Futbolda süregelen derbi kazanamama illeti, rekabetçi kadrolar yaratılamaması, en ufak sakatlık, ceza, yorgunluklarda takımlarımızın düşmesi, sportif rekabetçi yönlerini kaybetmeleri, senelerdir ezeli rekabeti sürdürdüğümüz rakiplere karşı her branşta alınan sayısız mağlubiyet bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik kaygılarımızı arttırmaktadır. Takdir edersiniz ki gelecek neslin Beşiktaşlı olmasını sağlayacak en önemli motivasyon aracı derbi galibiyetleridir.Gerek teknik direktör / hoca / teknik ekip seçimlerinden, gerek takım kimyası ve kurgusundan, gerek var olmayan kadro derinliklerinden dolayı göreve geldiğinizin 34. ayında biz hala göreve geldiğinizin 5.ayındaki sıkıntıları konuşuyorsak bir yerlerde hata vardır diye düşünmekteyiz. Bu hatayı politika yapıcılar olarak çözmek sizlerin görev ve sorumluluğudur.

Stadımızın yapımındaki tüm engellere rağmen çabanızı görüp bizler ve taraflı tarafsız her kesim tarafından takdir aldığınız bir gerçektir. Lakin ayırt etmek gerekir ki; stat yapmak bir mükafat değil bir gereksinimdir. Ayrıca takımın hangi statta oynayacağını doğru bir şekilde planlamadan Atatürk Olimpiyat Stadı gibi ne oyuncuların , ne teknik ekibin ne taraftarın kabul edebileceği o futbolla alakasız yere göndermek de maalesef takımın puan kayıplarına yol açmıştır. O statta oynanan karşılaşmalarda bu sene sadece Feyenoord ve Tottenham’ı yenebilmek her şeyin özetidir. 2 senedir derbi kazanamadığımız, Anadolu takımları ile bile maç yaparken zorlandığımız Atatürk Olimpiyat Stadı yerine taraftar ve futbolcuların bütünleştiği Başakşehir Stadı hakkında daha fazla girişimde bulunmak yerinde olacaktır.Stadın gerek açılışı gerekse sonraki zamanlarda bize stat inşaatımızın sürdüğü günlerde stadını açmayan, zorluk çıkaran hiçbir takımın yöneticisi ya da başkanını da davetli olarak görmek istemiyoruz.
Sonuç olarak 2015′e her branşta ve derbilerde mağlubiyetle başlayan takımlarımızın bir an önce toparlanması ve sportif rekabetçi gücü yakalaması adına gerek teknik konularda , gerekse kadro kalitesi ve derinliği yaratacak hamleleri yapmanızı taraftar/kongre üyesi olarak talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

SABRIMIZ TÜKENDİ HAKKIMIZ BAKİ

Kriz yaratmada üstümüze yok. En taze polemiğimiz, İstanbul’dan zaten kalkıp gitmeyi %90’ımızın düşünmediği mecburi Ankara seyahatiyle oynanacak Sivas maçı için şaşırtıcı şekilde kombinelilerden üste para istenmesi hadisesi. Hafta boyunca kombinelilere yapılabilecek ayrıcalıklar, uygun şartlarla kaldırılacak otobüsler konuşulurken üstüne bunun gelmesi gerçekten amacı sorgulatır nitelikte.
İleri sürülen gerekçe ise gerçekten çok tuhaf. Henüz olmamış, yapımı sürdükçe süren bir stada kombine satılırken ücretsiz olarak sunulan Olimpiyat (halk arasındaki adıyla Zulümpiyat) imkanının sadece bu berbat statta geçerli olduğu savı. Zira herhangi bir sebeple Başakşehir’de, Kadıköy’de, Zeytinburnu’nda takım iç saha maçını, diğer takımlar lütfeder de oynayabilirse, kombinelerin yine geçersiz olacağına dair düz bir teori hakim. Bu da düpedüz taraftarı keriz yerine koymaya eşdeğer.
İyilikmiş gibi, öncelik hakkı tanınmış durumda para vermek isteyen kombineliler için. Halbuki basitçe, Salı gününe kadar maça gitmek isteyen kombineli taraftarımız varsa ücretsiz olarak biletini teslim alabilir, diğer günlerde satışı herkese açarak 13.000 kişilik yeri bloke etmemiş oluruz dense hiç kimsenin bir itirazı olmayacaktı.
Daha kombine alırken vaad edilen, pasoligle paylaşılan 25 TL’lik ücretlerin iadesinden ses seda yokken bu ikinci kazık hiç ama hiç olmadı.
Zaten hediye verdiğimiz Zulümpiyat’a da gelmiyordunuz, hediyeyi de geri aldık demek işi çözmez.
Zulümpiyat’a çıkarılacak kombine kaç tane satardı, 1000 mi, 2000 mi? 3000 diyecek çıkmaz sanırız.
Olmamış stadın promosyonunu geri almaya kalkmak, istediğimde stat, salon değiştirir senden bilet parası talep ederim demek, her branşta ve her kulüpteki taraftar için anlamsız ve bugüne kadar kimsenin aklına gelmemiş bir risk doğurmuştur.
O zaman sorarlar adama, sen neden Olimpiyat’ta oynatamıyorsun? Neden koca yaz çime bakım yaptırmadın? Yoksa gerçekten 30 Ağustos masalına kendin de mi inandın?
Stada atom bombası mı düştü de mücbir sebep kabul edeceğiz?
Kombinemi senin taahhüdünle almışım, ister giderim, ister gitmem. Sen o statta maçın oynanması için her türlü tedbiri önceden alacaksın. Alamadın mı, nerde oynanıyorsa hakkımı baki tutacak, üstelik ulaşım sorunumu da dikkate alacak, bana destek olacaksın.
E-bilet kanunu dayatmasına rağmen maça gelen, para veren, destek olan her taraftarı el üstünde tutmak gerekirken bu yapılanlar reva değildir. Sadece Beşiktaş’ta olur muhtemelen ama sadece Beşiktaşlıların sorunu da değildir. Bu tip şark kurnazlıklarına karşı bütün taraftarlara örnek olması açısından, Ankara’ya maça gitmek isteyen, bilete para vermek zorunda kalacak her Beşiktaşlı kendi bölgesindeki Tüketici Hakem heyetine başvurmalı ve Kartallarla kerizleri ayırmalıdır.
Hem vaad edilen ama üstüne yatılan 25 TL’lik pasolig parası için hem de bilete para verme garabeti için ayrı ayrı başvurmak üzere şu bağlantıya bakılabilir. http://www.tuketici.gov.tr/index.snet?wapp=nasilbasvurulur_tr
Bunda ne günah vardır, ne kulübüne dava açma ayıbıdır. Ayıp, taraftarı kulübünden uzaklaştırmaya ve Beşiktaş’ı tüketmeye çalışanlara, hak bize aittir.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

ŞİMDİDEN RED!

TÜZÜĞE EKLENMEK İSTENEN BAZI MADDELER HAKKINDA KARŞIT GÖRÜŞLERİMİZ

 

-          Madde 9; Değişikliğin Özü: Şike ve teşvikten ceza alanların üye olamaması.

Red sebebimiz: Kulübümüz üzerinde haksız olduğuna hepimizin hemfikir olduğu bir yafta dururken, böyle bir maddenin gereğini dile getirmek samimiyetsizlikten öte bir durum ifade etmemektedir.

 

-          Madde 10.b; Değişikliğin Özü: Yeni üyelerin ‘gerektiğinde’ mülakatla seçilmesi.

Red sebebimiz: Üyelik şartlarını taşıyan her Beşiktaşlı kongre üyesi olabilir, Yönetim Kurulu ile Seçme ve Sicil Kurulunun keyfiyetine bırakılamaz. Eskiden süregelen usulsüz üyelikleri tespit ve iptal etmek daha acil bir yaklaşım olacaktır.

 

-          Madde 17; Değişikliğin Özü: Genel Kurula katılabilme süresinin 3 yıla çıkarılması.

Red sebebimiz: Daha geçen sene yapılan değişiklikle 1 yıla inen Genel Kurula katılma hakkını 3 yıla çıkarmaya çalışmak yeni üyeliklerin önüne set çekmektir. Üyelik vasfını taşıyan Beşiktaşlılar, aksine teşvik edilmelidir.

 

-          Madde 20; Değişikliğin Özü: Kulüp çalışanları lehinde veya aleyhinde konuşma yapılamaması.

Red sebebimiz: Kulüp çalışanı olup sahte üyelikler yapan, kaset siyaseti yapan, kartal yuvalarını dolandıran kimse dokunulmazlık zırhına bürünemez.

 

-          Madde 29.b; Değişikliğin Özü: Divan kurulunun sadece üniversite mezunlarından oluşması.

Red sebebimiz: Eşitlik ilkesine aykırı öneriler Dernekler Masasından dönmektedir.

 

-          Madde 30; Değişikliğin Özü: 300 kişilik Yüksek İstişare Kurulu oluşturulması.

Red sebebimiz: Hiçbir yüksek kurul 300 kişiden oluşmamalıdır. Divan Kurulu çalışmalarını daha etkin hale getirmek için daha çok özelleşmiş küçük gruplar oluşturulmalıdır.

 

-          Madde 47; Değişikliğin Özü: Üyelikten çıkarmayı sübjektif kriterlere dayanarak kolaylaştırma.

Red sebebimiz: Bugün iktidar olanların yarın muhalif olacağı gerçeğiyle ucu açık maddelere dayanarak üyelikten çıkarma işlemi başlarsa bunun sonu alınamaz ve her dönem muhalif sesleri üyelikten atma yaptırımına rahatlıkla başvurulabilir. Son derece sakıncalı ilavelerdir.

 

UNUTMAYIN, SEN BEN YOK BEŞİKTAŞ VAR!

HER ŞEYDEN ÖNCE BEŞİKTAŞ!

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Veda Busesi II

 

Veda Busesi II

Yıllardır aynı Beşiktaş kavgasının içinde, yaşanmışlıkları ve idealleri ortak, çoğunlukla Kapalı Tribünde nefes alan, birbirini futbol ve amatör branşlardan, tribünden, deplasmandan, onlarca organizasyondan tanıyan, elini taşın altından hiç çekmeyen, Beşiktaş’ı bir alışkanlık veya hobi olarak görmeyip hayat felsefesi ve yaşama amacı haline getirebilen, ne bir semt oluşumu, ne ortak bir meslek gurubu ne de herhangi bir derneğin mensubu olan, sadece Beşiktaş’a dair olan ve hiç bir zaman fikirleri ve söyleyecekleri bitmeyecek olan bir topluluğuz.

İnternetin medyadaki payının artmaya başladığı ve taraftarın sesinin bağımsız dergisinden sonra site ve forumlardaki yazı ve yorumlarından duyurulduğu 2000’lerin başlarından beri her zaman Beşiktaş’ın gündemini başkalarının belirlemesine izin vermemeye çalışan, taraftarın nabzını tutarken cevabını gerekli yerlere ulaştıran, tavrı, yaratıcılığı ve hazır cevaplığıyla takdir kazanan işlerin altına imza attık hep. Ancak gün oldu, camiayı ilgilendiren konulara dair itirazların farklılığı yeni bir platform ihtiyacı doğurdu. Popülerlik, öne çıkma, kulüple ilgili hırs ve ihtiraslar değil, doğru bildiklerini haykırma, az ve öz olma, hayat kavgasının içinde çok fazla şeyden Önce Beşiktaş diyebilmek oldu hep düsturumuz.

Geriye dönülüp bakıldığında geciktirilmiş hayaller, uzatılan okullar, fikstüre göre ayarlanmış hayatlar ve hep kendinden vermenin getirdiği mutluluk ve huzur kaldı. İleriye dönük bilincimiz, güvenimiz ve sorumluluklarımız da bütün bu geçmişle birlikte arttı. Beşiktaş’ın geleceğini ilgilendiren her yerde bulunmaya devam edeceğiz. Ta ki zamanı gelip bizden daha enerjik olan ve daha iyi yapacaklara görevimizi devredene dek.

Hayat Beşiktaş, Önce Beşiktaş.

 

diyerek çıktık yola, 2 elin 10 parmağını geçmeyecek kadar insanla başlayıp şimdi yaklaşık 80 kişi imece usülü kongre üyesi olduk ama bu yolda en çok yardımını görmemiz gereken yaşça büyüklerimizden hep kötülük gördük. Biz saf Beşiktaş Sevgimizle hareket ederken onlar kendi güç gösterilerini yapabilmek adına kullanmaya çalıştılar bizi, Önce Beşiktaş’ı. O kadar ileri gittiler ki dostu dosta kırdırmaya başladılar. Başardılar da.

Yola birlikte çıktığımız insanları yarı yolda bırakmak yok bizim Beşiktaşlılığımızda. Hele hele çevresinde toplanabilecek kadar güvenilen sevilen insanların küfür ettiği algısını insanların belleklerine yerleştirmeye çalışıldığı bir ortamda biz artık yokuz demek istiyoruz bu aşağıda ismi yazılanlar. Bu bizlerin 2. Veda Busesi bir nevi. Forza’dan ayrılırken doğrularımız neyse, bugün de doğrularımız aynıdır. Biz fazlasıyla anladık ki  Beşiktaş’ın en büyük sorunu Kongreci Beşiktaşlılardır. Biz bundan sonra hayatımıza Münferit Beşiktaşlılar olarak devam edeceğiz.

“Beşiktaş için iyi bir şeyler yapmak istiyorsan, kimsenin adamı olma” demiş ya Sayın Süleyman Seba, aynen öyle işte… Bu oluşuma verdiğimiz tüm emekler helal-i hoş olsun…

Mert Subaşı
Erinç Korkmaz
Genco Özcan
Musa Kaba
Onur Potur
İbrahim Demir (Dikilitaş)
Sezgin Gülnar
Ahmet Özdemir
Cigdem Deniz
Aziz Şenel

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz

Bizi bu iyimser kafalar mahvetti!

Futbol duygusallığın oyunu. Mantık ikinci planda olmasa ne bu kadar kafa yorulur üzerine, ne de bu kadar tutku, sevinç ve üzüntüden yıkım olur.
Mantığın geri planda kaldığı yerde ise aşırı iyimserlik, beklentilerin karşılanmaması ve derin hayal kırıklıklarına davetiye çıkarılır her zaman. Hele ki sistemli bir yapı kurmak yerine günübirlik kararlar ve kişilere göre değişen yapıları tercih eden idareciler, sık sık boşa çıkan vaadleriyle kendi koltuk keyiflerini geçici bir süre daha uzatırken milyonların duygularını ezip geçiverirler. İşin acı tarafı, daha sonra en büyük hedef tahtası da suçluyu arayan taraftarca, en baştakiler olur. Daha da kötüsü, çarpık kongre yapıları ve çatır çatır adam harcayan sistem yüzünden bu boş vaad ustaları kendileri istemedikçe kolay kolay iktidarlarından da olmazlar. Ülkeye bak, ülke futbolunu çöz kısaca.
Bu derdi tek yaşayan camia olmasak da tek derdimiz Beşiktaş olduğu için Önce Beşiktaş’ın ve Beşiktaşlının medet ummama listesini hatırlatalım istedim. Misal;
- Sergen 5 maç üst üste oynamaz, mutlaka sakatlanır veya formdan düşer
- Baki Mercimek yeryüzünde hiçbir üst düzey takımda oynayamaz
- Quaresma’ya o paraları Araplar bile zor verir, verim almak imkansızdır
- UEFA, PFDK, Yargıtay, hiçbir zaman hakkımızı ortaya koyamayız, Başka suçlular yüzünden biz mağdur ediliriz
- Hiçbir hakem aleyhimize karar verirken korkmaz
- Fener’in Cimbom’un başarısız olmuş eskileri Beşiktaş’ta da dikiş tutturamaz, faydalı olamaz
- Eneramo, dağıtmadığı savunma kalmasa da gol kralı olamaz, Almeida hiç olamaz
- Basket takımı 4. olursa öpüp başımıza koyabiliriz
- Yeni İnönü inşaatı bir senede bitmez
- Hentbolda Avrupa’da, diğer branşlarda bir süre daha Türkiye’de dahi başarı hayaldir
- Doğruları söylemek büyük cesaret ister ve Sayın Başkan’da bu meziyetler maalesef gelişmemiştir
- Y.D. bir kuruş hibe ederse 10 kuruş zarar vermiştir, o aile karşılıksız günahını vermez
- Devasa borçlar öyle 1-2 yılda bitmez
- Barcelona kadrosu da bizde olsa 4 sene üst üste şampiyon yaptırmazlar
- Kurban kesince sakatlıklar azalmaz, teknik ekip ve sağlık ekibi değişince azalır ki öyle oldu
- Altyapıdan her yıl 1-2 oyuncu çıksa mucizenin diğer adıdır

Bu listeye isteyen istediği eklemeleri yapabilir zira bu liste bitmez. Son olarak iyimser olmayı gerektirecek şeyler de yok değil. Meblağlar çok memnun etmese de önemli sponsorluk anlaşmaları, bir emek sonucu artan pazarlama gelirleri, yetenekli yerli oyuncularla doldurulan kadro ve ülkenin en iyi teknik direktörüyle şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz gerçeği. Bir de tabii ki bitmeyen sevgimiz.

Beşiktaş’ın başına daha çok musibetler gelecek elbet ama sevenleri bu kadar fazla oldukça hep yaşayacak. Yine de kötü günümüz iyi günümüzden muhtemelen hep bir fazla olacak, o yüzden sürekli her yapılanın doğru, her şeyin iyi olacağına inanmaktan vazgeçelim ki gerçekçi olalım, temel sorunların üstüne gidelim ve düzeltebilelim. Her şeye alkış ileri götürmez, sadece birilerinin düzenini devam ettirmeye yarar. Bu yıl bana göre tek iyimser kalmamız gereken nokta futbol A takımın şampiyonluk hedefi. Onun dışında bir şeylerin düzeleceğine ve eskisinden güzel olacağına inanmak güç ve altı boş. Her şeye rağmen en güzel günler ve en büyük başarılar Önce Beşiktaş’ın olsun!

 

 

 

Çağrı Göksel

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Email
 • Print
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • BlinkList
 • Delicious
 • Digg
 • Friendster
 • Google Plus
 • Email
 • MySpace
 • Technorati
 • YahooBuzz