Ey Kongre Üyesi !

Ey Kongre Üyesi !

Birinci vazifen, Beşiktaş onurunu ve haysiyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane bayrağı budur. Bu bayrak senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu bayrağın aşkından mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, başkanların olacaktır. Bir gün Beşiktaş’ın onuru ve haysiyetini müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 107 yıllık geçmişine kastedecek düşmanlar, bütün liglerde emsali görülmemiş bir tecavüzün mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz kulübün, yönetim kurulu zapt edilmiş, bütün tesislerine girilmiş, bütün tribünleri dağıtılmış, bütün gelirleri tüketilip borç batağına sokulmuş ve takımın her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, Beşiktaşlılık makamına sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, çapulcuların tribüncülük emelleriyle tecrit edebilirler. Taraftar, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Baba Hakkıların, Şeref Beylerin, Süleyman Sebaların evladı !

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Beşiktaş onuru ve haysiyetini kurtarmaktır ! Muhtaç olduğun kudret, siyahın mateminde beyazın umudunda mevcuttur.