Yeni Tüzük mü Yine Tuzak mı?

Yıllardır beklenen, üzerinde gerek divan kurulunun gerekse ayrı ayrı gönüllü grupların çalışıp bir noktaya getirmeye uğraştığı, çağın gereklerine ve endüstri pratiklerine uygun yeni tüzük taslağı birçok haklı gerekçeyle ancak görünen o ki içerdiği bir sürü mayınla birlikte 5 Mayıs 2013 günü kongre üyelerinin oylarına sunulmak üzere sayın başkanın takdimiyle resmi sitemizden duyuruldu.
Ne yazık ki kulübümüzün anayasası demek olan yeni tüzük hazırlanırken birkaç kişi dışında kongre üyelerinin ve hatta kongre üyesi adayı olan taraftarların değerli olabilecek görüşlerine başvurulmadı. Olduk olası alıştığımız şekilde, yine maalesef ki bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakılmış durumda olduğumuz görülüyor. Sırf bu yüzden dahi, Beşiktaş milletinin üzerinde uzlaşma sağlayacağı yeni tüzük için en azından bir 6 aya daha ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Özellikle 68 tane madde yazıldıktan sonra en sona sıkıştırılan ‘Geçici Madde’ler ise bütün çalışmayı da, varsa iyi niyetleri ve emekleri de tarumar ediyor. Durum özetle bu şekilde olmakla birlikte, dikkat çekici bazı maddelere ilişkin öne çıkan noktalar ve çözüm önerileri belki şöyle sıralanabilir;

– Yürürlükteki de dahil, kulüp tüzüğümüz maalesef iki küçük yalanla başlıyor. 26 kişilik kurucu listemiz en başta eksik olarak yer alıyor ve hiçbir vesikaya dayanmayacak şekilde 19 Mart’ta kurulduğumuz ilan ediliyor. Tek bilinen ise 1903 Mart ayında doğduğumuz. Düzeltilmesi icap etmektedir. İlgili Madde- 2
– Maalesef Onursal Başkanımız döneminde dahi muzdarip olduğumuz toplu aidat yatırma- geçmişteki sahte üyeliklerin tespiti- yeni toplu üyelikler yapılmasıyla ilgili herhangi bir kaygı gözlenmiyor. Üyelik ücretleri yine kulüp veznesine yatırılabiliyor, her yıl %5 yeni üye alımı gibi bir kısıt getirilse de bunun aleyhte olacak şekilde çalışabileceği- örneğin bin kişiyi bir anda üye yaptırıp o sene başka kimseye imkan verilmeyecek durumlar yaşanabileceği akla gelmemiş gözüküyor. İlgili Madde- 10/e
– Bu meselenin bizce iki çözümü olabilir; birincisi; Kongre Üyelik kartlarının yeni uygulamaya girecek Taraftar Kartlar içinde en kıdemlisi olarak ortaya konulması ve yıllık aidatların sadece bu kart üzerinden şahsen yatırılabilmesi. Başvuru esnasında da aynı şekilde- üye adayının bizzat kendi imzası ve kendi kredi veya banka kartıyla ödeme şartı aranması. Birilerinin cari hesabından üyelik bedeli tahsil edilmesi uygulamalarının son bulması. Tespiti halinde sorumluların başkan dahi olsa kulüpten uzaklaştırılması. Geçmişte üye olmuş herkesin bizzat yıl sonuna dek kulübe gelerek kimliğini ve varsa eksik belgelerini yeniden ibraz etmesi aksi takdirde üyeliğinin düşmesi.
– Ayrıca aidat miktarları eskiden tüzükte yer alan bir maddeyken her mali kurulda değişmesi için 2/3 çoğunluk aranmaktaydı. Tüzükte miktar yazılmadan İdari ve Mali Kurullarda belirlenir denmesi her sene salt çoğunlukla değişebilecek, üye olmayı düşünenler için güvensiz bir ortam yaratabilecektir. Miktar yazılmasa da 2/3 çoğunlukla değiştirilmesi şartı korunmalıdır. İlgili Madde- 10/j
– Seçimli Genel Kurul tarihinin Mayıs-Haziran ayına çekilmesi öngörülmüş. (Ne şans, birkaç haftaya seçim mi var?) Rakipsiz olunduğu düşünülen bir ortamda, kişiye özel ama cesaretten son derece uzak, transfer sezonu göz ardı edilerek getirilen bir öneri olarak duruyor maalesef. Mayısa kadar her branşta atı alanın Üsküdar’ı geçtiği, belirsizlikler içinde kulübü sezon öncesi rakiplerinden geride bıraktıracak bu adımı anlayışla karşılamak mümkün değil. Hem 2 sene dahi dolmadan, başarısızlık sözü verilerek ve tutularak geçirilen sezonda biz mevcut yönetimin performansı hakkında henüz doğru bir değerlendirme yapamadığımıza inanıyoruz. Yoksa stadın yapılamama, seneye de fiyasko skorlarla tepki çekme ve eylül ayından sonra farklı adaylar çıkabileceği hesaplanarak mı ömürlük değil günlük tüzük tadili yapılıyor sorusu ister istemez akla geliyor? Olmaz. İlgili Madde- 18/A
– Yönetim kuruluna bütçeyi Genel Kurul yetkisi olmadan %10’dan fazla aşamama, aşıldığı takdirde borçlardan kendisini sorumlu tutma, önce devlet kurumlarına olan borçları kapatma gibi tedbirler öngörülmüş. Ne yazık ki en son sayfanın en son cümlesi olan kısacık bir geçici madde ile bu tedbirler 2016 sonrasına ertelenmiş! Böyle bir şey kongre üyelerine nasıl izah edilebilir, Allah kolaylık versin demek düşer. Biz peşinen, ikna olmadık. Genel Kurul yetkisiyle dahi olsa bütçenin %10’dan fazla aşılması tartışılmalıdır, geçici değil hemen şimdi ve kalıcı olarak! İlgili Madde – Geçici Madde 2
– Kulüp taşınmazlarının satışı konusunda Genel Kurul yetkisi duruyor ancak gelecek yılların kira gelirleri keyfe keder kullanılabiliyor. Böyle bir şey olamaz. Ayrıca kulübün iştiraklerinin de aynı şekilde gayri menkullerin satış ve uzun dönemli kiralanmaları konusunda Genel Kuruldan yetki talep edileceği açıkça ifade edilmelidir. İlgili Madde- 28/k
– Yeni üyeye referans olma süresi başkan olabilme süresi olan 5 yıla düşürülüyor, olumlu ve mantıklı olmakla birlikte Seçme sicil- Disiplin- Yönetim kurulu üyelikleri şartı da 5 yılda sabitlenirse hem kafa karışıklıkları giderilir hem de daha çok genç üyenin kulüp organlarında görev alması sağlanır kanaatindeyiz. Denetleme kurulu için 5 yıl ve belli fakültelerden mezun olma şartı yine olumlu. Ancak kulüp iştiraklerini denetlemede başkanın onayı şartı kalkmalı ve denetleme kuruluna da örneğin bir bağımsız denetleme kuruluşundan destek alması için bütçe ayrılmalıdır. İlgili Maddeler- 10/a, 43/d
– Seçme Sicil, Disiplin ve Denetleme Kurullarının Genel Kurul tarafından seçilmesi ve Genel Kurula hesap verecek olması kulağa çok hoş gelmekle birlikte iktidarların güdümündeki insanların seçilmemesi bu kurulları işler kılacaktır. İlgili Maddeler- 42,44,49
– Divan Kuruluna 10 senelik 10 üyenin seçilmesi kaldırılmış durumda. 30 senelik üyeler ve 1 sene başkanlık dahi yapsa eski başkanlar vb. divan kurulunda yer alabiliyor. Divan Kurulunun genç dimağlara daha çok açılması için eski maddenin korunması ve yıl sayısından çok niceliğin divan kurulu oluşumunda öne çıkartılması kanaatindeyiz. İlgili Madde-29
– Tarih ve müze kurulu buharlaşmış ve profesyonelleştirilmesi kararı verilmiş. Keşke bütün kulüp gerçekten profesyonelleşse dedirtiyor.
– Yönetim kurulu kulüp için taşınmaz alımı yaparken de Genel Kurul yetkisi aranıyor. Halihazırda bütçeyi aşmama kısıtı ve denetim mekanizmaları işletilebilirse bu tür bir engelin kulüp için bazı fırsatların kaçmasına yol açabileceği endişesindeyiz. Yeter ki taş üstüne taş konulsun, böyle bir tedbir yarardan çok zarar getirebilecektir. İlgili Madde-28/j
– Yönetim kurulu üye sayısının 10’a indirilmesi yeterli görünmemektedir. Başkan- ikinci başkan- genel sekreter- mali işler- hukuk işleri gibi unvanlar korunurken en fazla 7-8 kişilik bir kadro ve gerisi tamamen profesyonellere emanet edilmiş ve bir nevi üst kurul gibi hareket edecek bir yapı kurulması gerekmektedir. İlgili Madde-36
– Başkan ve yöneticiler haricinde görev alan üst düzey personelin de mal varlıklarının incelenebilmesi tartışılmalıdır. İlgili Madde-62
– Aynı kategorideki başka spor kulüplerine üye olanların üyemiz olamayacakları ilkesine, başka kulüplerin ortağı da olamaz maddesi eklenmiş. Başka kulüplerin ve iştiraklerinin yönetim kurullarında yer alan kişileri de Beşiktaş kongre üyesi olarak görmek istemediğimizi eklemek isteriz! İlgili Madde-9
– Kulüpte spor yapmış kişilerin üye olması kolaylaştırılacağı yerde zorlaştırılmış gözüküyor. Spor bilgisi futbol geyikleri seviyesinde olan insanların çoğunlukta olduğu bir kongre yapısı yerine eski sporcularına kucak açmak en azından bir spor kulübü olduğumuzu hatırlatacaktır. İlgili Madde-10/g
– Kulüpte spor yapmış, başarılar kazanmış insanların sporu bıraktıktan sonra sağlık ve veya başka nedenlerle zor duruma düşmeleri halinde sahip çıkılacağı maddesi korunmuş durumda. Hali hazırda uygulanmayan, umursanmayan bir madde olduğu için durması çok elzem görünmemektedir. İlgili Madde-5/i

Kısacası etraflıca tartışılmadan, alelacele ve çok ciddi negatif sonuçlar doğurabilecek, bu yüzden sakat ve ölü doğmuş gibi gözüken, tümden reddedilip üstteki ve benzeri bütün kaygıların giderilerek, katılımcı bir tüzük hazırlanması için çalışmalara yeniden ve acilen başlanmalıdır. Kısa vadeli şahsi menfaatlerin değil Beşiktaş’ın geleceğinin korunması esas alınmalıdır.

Her şeyden Önce Beşiktaş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir